Logga in på TopCow

Intern integritetspolicy


Skånesemin ekonomisk förening – Intern integritetspolicy

Skånesemin samlar in och behandlar sådana personuppgifter som du lämnar till oss, eller anlitad rekryteringsfirma, i samband med påbörjande av och under din anställning eller ditt förtroendeuppdrag. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor, t.ex. från tidigare arbetsgivare, myndigheter eller allmänt tillgängliga register. De personuppgifter som kan samlas in och behandlas är följande.

Här läser du hela vår Interna integritetspolicy (pdf).