Logga in på TopCow

Villkor – Fakturering


Fakturering av våra tjänster!

Vi fakturerar månadsvis för levererade tjänster och varor. Fakturan skrivs ut ca den 15:e i månaden efter.

Faktureringsavgift på 50 kr debiteras vid pappersfaktura.

Kredittid
Betalningsvillkoret är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen.

Betalning via bankgiro
544-0581 (OCR-nr krävs)
860-5859

Kontakta:
Anita Alfastorp 0415-19505 anita.alfastorp@skanesemin.se
Torun Persson 0415-19503 Torun.Persson@skanesemin.se

Louise Ingemansson 0415-19556 Louise.Ingemansson@skanesemin.se