Logga in på TopCow

Villkor – Fakturering


Fakturering av våra tjänster!

Vi fakturerar månadsvis för levererade tjänster och varor. Fakturan skrivs ut ca den 15:e i månaden efter.

Faktureringsavgift på 50 kr debiteras vid pappersfaktura.

Kredittid
Betalningsvillkoret är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen.

Betalning via bankgiro
544-0581 (OCR-nr krävs)
860-5859

Kontakta:
Anita Alfastorp 0415-19505 anita.alfastorp@skanesemin.se
eller
Ann-Marie Lennartsson 0415-19506
ann-marie.lennartsson@skanesemin.se