Logga in på TopCow

Genvägen


  • Planerad avel ger en jämnare besättning medhögre avelsvärde och produktion!
  • Du väljer själv vilka tjurar eller typ av tjurar du vill använda i din avelsplan !
  • Dataprogrammet håller reda på all informationom kon/kvigan och tjurarna. Optimerar parningen!
  • Avelsvärden för exteriörbedömningar från IndividAvel finns i Genvägen!
  • Genvägen varnar vid för hög inavelprocent!
  • Semineringsplanen förs automatiskt över till seminorder, vilket ger en smidig semin anmälan!
  • Det skapas ett underlag för beställning av doser för djurägarseminörer!

Linn Gullberg,  0415-19536

Cecilia Belander,  0415-19541

Signe Mårtensson,  0415-19565

Ann-Charlotte Hansen,  0415-19543

Therese Wahlqvist 0415-19549

Kim Selim 0415-19586

linn_hemsidan  cecilia_belander
signe_mårtensson  ann-charlotte_liljedahl