Logga in på TopCow

Greppa Näringen


Greppa Näringen som sponsras av staten och EU är kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljö tjänar på. Vi rådgivare på Skånesemin har befogenhet att utföra en del moduler via Greppa Näringen. Det är ett arbete som på sikt ska minska miljöpåverkan från lantbruket. Målet är att minska utsläpp av klimatgaser, minska övergödning och få säker användning av växtskyddsmedel. Skånemejerier har ett krav på att alla mjölkproducenter ska göra en växtnäringsbalans minst vart 5 år.

Moduler vi gör i Greppa Näringen:

  • Växtnäringsbalanser
  • Foderstater ungdjur/köttdjur
  • Foderstater mjölkkor
  • Betesstrategi
  • Grovfoderodling
  • Klimatkollen
  • Stallmiljö

Ni kan också få information och läsa mer om de olika modulerna på eller se nedan:

http://www.greppa.nu/vara-tjanster/radgivning.html Växtnäringsbalans

För mer information kontakta Anni Frick 0415-195 26.

Foderstatsmodul för både mjölk, kött och ungdjur. 

För att få en balanserad foderstat måste vi se ekonomiskt för hur både du och kon kan utnyttja fodret på bästa sätt.

För mer information kontakta Anni Frick 0415-195 26.

Klimatkollen

För mer information kontakta Marete Hansen 0415-19532.

Endagars utfodringsstrategi

För mer information kontakta Anni Frick 0415-195 26.

Betestrategi

För mer information kontakta Cissi Bjerström 0415-195 14.