Logga in på TopCow

Greppa Näringen


Greppa Näringen som sponsras av staten och EU är kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljö tjänar på. Vi rådgivare på Skånesemin har befogenhet att utföra en del moduler via Greppa Näringen. Det är ett arbete som på sikt ska minska miljöpåverkan från lantbruket. Målet är att minska utsläpp av klimatgaser, minska övergödning och få säker användning av växtskyddsmedel. Skånemejerier har ett krav på att alla mjölkproducenter ska göra en växtnäringsbalans minst vart 5 år.

Moduler vi gör i Greppa Näringen:

  • Växtnäringsbalanser
  • Foderstater ungdjur/köttdjur
  • Foderstater mjölkkor
  • Betesstrategi
  • Grovfoderodling
  • Klimatkollen
  • Stallmiljö
Växtnäringsbalans

För mer information kontakta någon av rådgivarna på 0415 195 00

Foderstatsmodul för både mjölk, kött och ungdjur. 

För att få en balanserad foderstat måste vi se ekonomiskt för hur både du och kon kan utnyttja fodret på bästa sätt.
För mer information kontakta någon av rådgivarna på 0415 195 00

Klimatkollen

För mer information kontakta någon av rådgivarna på 0415 195 00

Endagars utfodringsstrategi

För mer information kontakta någon av rådgivarna på 0415 195 00

Betestrategi

För mer information kontakta någon av rådgivarna på 0415 195 00