Logga in på TopCow

Övriga tjänster


Rengöring av kvävekärl

Med tiden blir kvävekärlen smutsiga både på insida och utsida. Utsidan är inte så svår att rengöra men insidan är lite besvärligare. Vi kommer gärna ut och rengör era kvävekärl på insidan. Det innebär att vi tar med extra kärl som vi använder för era doser under tiden som vi rengör ert kärl på insidan.

Hör av er till oss på 0415-195 95 så bokar vi en tid som passar dig.

Solosemin
Vi utför seminering själv så kallad ”solosemin”. När ni beställer seminering ska telefonnummer till ansvarig person på gården uppges. Den ansvariga på gården ska också vara tillgänglig på telefonen när semineringen utförs. Helst ska det finnas en seminbrygga tillgänglig.

 

Hjälp vid revision från mejeriet eller Länsstyrelsen

Vi antar att alla lantbrukare vill komma genom revisionen så fort som möjligt och därför erbjuder vi en tjänst som innebär att vi hjälper er ha koll på vad mejeriet vill se och hur gamla de får vara innan det krävs nya, vi är uppdaterade på det senaste mejeriet vill ha.

Om ni inte vill vara ensamma vid en kontroll från länsstyrelsen erbjuder vi hjälp med att finnas där för att ha koll på vad som eventuellt kan behöva göras om/rättas till.

Ring Anni Frick för mer information och råd 0415 195 26.