Logga in på TopCow

Ultraljud


Ultraljud är ett verktyg som vi använder allt mer vid våra fruktsamhetsundersökningar. Med ultraljudet ser vi på en skärm vad som finns i djurets livmoder och på äggstockarna.  En undersökning med ultraljud går till på precis samma sätt som en vanlig rektal undersökning. Våra ultraljud är små och lätthanterliga, det behövs ingen sladd och vi kommer enkelt igenom grindar. För en tränad person går en ultraljudsundersökning lika fort att utföra som en vanlig rektal undersökning.

Ultraljudet kan med fördel användas vid undersökning av tidiga dräktigheter och till bedömning av ett fosters ålder (upp till 90 dagar). Redan 30 dagar från seminering eller betäckning kan vi undersöka om djuret är dräktigt, hur fostret mår och om det eventuellt finns tvillingar.

Ultraljudsundersökning på äggstockar har dessutom visat sig ge ett säkrare resultat än vanlig undersökning för hand. Forskning visar på att även de som är tränade och har mycket erfarenhet att känna på äggstockar har en säkerhet på 75% medan ultraljudet har en säkerhet runt 95 %. Regelbunden användning av ultraljud som ett verktyg vid fruktsamhetsundersökningar kan därför förbättra fruktsamheten i din besättning då vi kan ställa en mer säker diagnos.

Vad kan ultraljudet som en vanlig undersökning inte kan?
  • Dräktighetsundersökning från 30 dagar
  • Värdera fostrets vitalitet
  • Hitta tvillingdräktigheter
  • Bättre diagnostik på äggstockar