Logga in på TopCow

Styrelse


Stämman väljer varje år en styrelse, som består av sju förtroende valda medlemmar. Förutom de förtroendevalda så ingår även föreningens VD samt två personalrepresentanter. Mandattiden för en styrelsemedlem är två år.