Logga in på TopCow

Säker livdjurshandel


Säker Livdjurshandel

Inköp av djur utgör den i särklass största risken för att introducera nya smittor i din besättning. Exempel på smittor du riskerar att få in är salmonella, ringorm, digital dermatit (klövsjukdom), RS-virus, coronavirus (luftvägs-och tarmvirus) och smittsamma juverbakterier som staphylococcus aureus, streptococcus agalactiae och mycoplasma bovis.

Säker livdjurshandel är ett program som består av råd och provtagning för dig som vill skydda din egen och andras besättningar vid handel med djur.

Abonnera på tankmjölkprovtagning

Abonnera på provtagning och få koll på smittläget i din besättning! Även du som inte köper djur har allt att vinna på att upptäcka smittsamma sjukdomar i tid, innan de hinner sprida sig.
I Säker livdjurshandel tas prover ut från mejerilevererad mjölk fyra gånger per år. Proverna tas i mars, juni, september och december, och testas för:

  • Streptococcus agalactiae
  • Mycoplasma bovis
  • Antikroppar mot salmonella
  • För besättningar anslutna till kokontrollen ingår också provtagning för RS-virus två gånger per år.

När du har fyra godkända prover i rad är din besättning kvalificerad för Gröna listan, vilket är bra vid eventuell försäljning av djur. Som godkänd provtagning räknas negativa provsvar för Streptococcus agalactiae, Mycoplasma bovis och salmonella. Resultatet för RS-virus påverkar inte möjligheten att kvalificera in på Gröna listan, utan visas där som extra information.

Här hittar du Gröna listan: https://www.vxa.se/fakta/smittskydd/SAL/grona-listan/

Hälsodeklarationen är en egenförsäkran från säljande djurägare vid försäljning av rekryteringsdjur. I deklarationen anger man provresultat och om man haft någon av de smittsamma sjukdomar som nämns i deklarationen. Hälsodeklarationen hittar man här: https://www.vxa.se/fakta/smittskydd/SAL/halsodeklaration/

Om man inte abonnerar på provtagning och bara vill ta prov vid ett enstaka tillfälle, kan man ta ett tankmjölksprov och kombinera detta med blodprov på 10 kalvar/ungdjur för säkrare resultat.

Generella smittskyddsråd till dig som ska köpa djur:

  • Isolera inköpta djur från dina egna i minst en månad
  • Köp djur från så få besättningar som möjligt
  • Transportera djuren direkt från säljande besättning i rengjorda fordon
  • Låt inte transportören gå in i stallet
  • Köp i första hand ungdjur till mjölkbesättningar (lättare att isolera)
  • Köp djur från besättningar som finns på Säker livdjurshandels gröna lista, är hälsodeklarerade och anslutna till Smittsäkrad besättning
För ytterligare information kontakta veterinär Marete Hansen 0415–19 532.