Logga in på TopCow

Villkorad läkemedelsanvändning (ViLA)


Villkorad Läkemedelsanvändning (ViLA)

ViLA ger dig möjlighet att ha vissa mediciner hemma och behandla några vanliga sjukdomar i din besättning utan föregående veterinärundersökning såsom juverinflammation, klövspaltinflammation och vissa kalvsjukdomar.

För att ansluta sig till ViLA ska man klara gränsvärden för kalvdödlighet, mastitbehandlingar och självdöda/avlivade djur. Alla som ska behandla på gården måste också gå en kurs som består av en kursdag plus egen studietid och avslutas med skriftligt prov. På gården går vi sedan igenom djurhälsoläget och gör praktiska övningar. Den ViLA-ansvariga veterinären gör regelbundna besök i besättningen för uppföljning och då passar det förstås bra att få gjort annat också såsom t ex avhorningar, fruktsamhetsundersökningar, andra behandlingar än det som ingår i ViLA eller vad det nu finns behov av eller önskemål om i besättningen.

Här kan du läsa mer om ViLA: jordbruksverket/ViLA

Alla Skånesemins veterinärer arbetar med ViLA och vi ordnar gärna ViLA-kurser när önskemål finns!

Cecilia Danielsson 0415–19531

Marete Hansen 0415–19532