Logga in på TopCow

Smittsäkrad besättning


Smittsäkrad besättning är ett frivilligt smittskyddsprogram som är inriktat på att förebygga smittspridning och bryta smittvägar. Programmet bygger på en kombination av utbildning, rådgivning och kontroll med syfte att förbättra smittskyddsrutinerna till den enskilda gårdens förutsättningar och behov. Det första steget i programmet kan man göra själv genom att logga in på Växas hemsida http://vxa.se och ansluta sig. Man gör då en inventering där man svarar på frågor om den egna djurhållningen för att se smittrisker i sin egen besättning och det ingår också en webkurs om smittskydd. Om man inte redan har inloggningsuppgifter kan man få det genom att kontakta kundsupport@vxa.se eller tel 010-4710660. För den som inte har dator och internet går det bra att kontakta någon av Skånesemins veterinärer, så löser vi det.

För att uppnå nästa steg i programmet bokar man ett veterinärbesök hos någon av oss veterinärer. Vid besöket går vi igenom olika delar som har betydelse för gårdens smittskydd och diskuterar och föreslår eventuellt förbättringar som kan göras. Den webbaserade inventeringen och veterinärbesöket ska sedan göras om med 18-24 månaders mellanrum beroende på hur stor besättningen är.

Precis som i det tidigare salmonellaprogrammet får man en högre statlig ersättning om man är ansluten till smittsäkrad besättning och skulle drabbas av salmonella.

Årsavgiften för att vara med i programmet är 1090 och betalas till Växa. För veterinärbesöket betalar man vanlig besöksavgift och timtaxa till Skånesemin.

Skånesemins veterinärer:

Cecilia Danielsson 0415-19531

Marete Hansen 0415-19532