Logga in på TopCow

Individavel


  • Avelsvärden för alla viktiga exteriöregenskaper!
  • Sammanvägda värden för kropp, juver, ben och helhet!
  • Dokumentation av flera bruksegenskaper!
  • Kompletta ko-index på samma sätt som tjurarna har sina tjur-index!
  • Optimalt utbyte av semineringsplaner, däribland genvägen!
  • Uppföljning av besättningens exteriöra utveckling
  • Underlag för stamboksföring!
  • Bedömning av 3:e kalvare. Ingen avgift/djur.

Intresserad av individavel kontakta Cecilia Belander 0415-19541

cecilia_belander