Logga in på TopCow

Foderrådgivning


Skånesemin erbjuder rådgivning kring grovfoderplanering ända från planeringsstadiet till foderbordet. Det är otroligt viktigt att både mängd, innehåll och kvalité stämmer överens med kornas behov för en god produktion eller tillväxt.

Aktuellt: Se resultaten från prognosklippningar www.vallprognos.se Vi hjälper till med:
 • Betesproduktion
 • Grovfoderinventering och planering för året
 • Gödslingsstrategier
 • Kvalité- & hygienfrågor
 • Majs- och vallodling
 • Skörderutiner & ensilering
 • Uttag foderprov
 • Val av vallfröblandning
 • Optimerade foderstater för mjölkkor, ungdjur, kalvar och köttdjur.
 • Foderanalyser via Eurofins.
 • Utfodringsstrategier, hygien & rutiner.
 • Planering av foderåret utifrån gårdens förutsättningar.
 • Hullbedömning.
 • Ekonomisk optimering.

Vi räknar våra foderstater i NorFor som är ett gemensamt nordiskt system för fodervärdering. Med NorFor får vi möjlighet att optimera foderstaterna såväl näringsmässigt som ekonomiskt.

Läs ex. text från jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/notkreatur/foderochvatten

Läs om grovfoderverktyget: http://grovfoderverktyget.se/

Se resultaten från prognosklippningar www.vallprognos.se Ring någon av våra rådgivare för mer information eller frågor, Jannike Andersson Cissi Bjerström Ingela Lindskog Louise Ingemansson Anni Frick Anders Pettersson