Logga in på TopCow

Foderrådgivning


Skånesemin erbjuder rådgivning kring grovfoderplanering ända från val av vallutsäde till optimerad foderstat. Det är otroligt viktigt att både mängd, innehåll och kvalité stämmer överens med kornas behov för en god produktion eller tillväxt.

Vi hjälper till med:
 • Betesproduktion
 • Grovfoderinventering och planering för året
 • Gödslingsstrategier
 • Kvalité- & hygienfrågor
 • Majs- och vallodling
 • Skörderutiner & ensilering
 • Uttag foderprov
 • Val av vallfröblandning
 • Optimerade foderstater för mjölkkor, ungdjur, kalvar och köttdjur.
 • Foderanalyser via Eurofins och Lantbruksanalys.
 • Utfodringsstrategier, hygien & rutiner.
 • Planering av foderåret utifrån gårdens förutsättningar.
 • Hullbedömning.
 • Ekonomisk optimering.

Vi räknar våra foderstater i NorFor som är ett gemensamt nordiskt system för fodervärdering. Med NorFor får vi möjlighet att optimera foderstaterna såväl näringsmässigt som ekonomiskt.

Ring någon av våra rådgivare för mer information eller frågor:
Jannike Andersson 0415-19534
Cissi Bjerström 0415-19514
Amanda Jacobsson 0415-19524
Liv Alm 0415-19516