Logga in på TopCow

Prislista


Vår prislista för tjänster

Res. för prisändringar

Avgifter vid besök
  • Husdjurstekniker, besöksavgift 335 kr och 660 kr/timme
  • Veterinärer, besöksavgift 685 kr och 1 278 kr/timme
  • Rådgivare, besöksavgift 560 kr och 1 026 kr/timme
  • Affärsrådgivning, besöksavgift 560 kr och 1 446 kr/timme
  • Rådgivare bas, besöksavgift 560 kr och 915 kr/timme
  • IT Support, besöksavgift 545 kr och 996 kr/timme

Vi tar ut en besättningsavgift på 1 050 kr/år för alla aktiva medlemmar. Medlemmar som endast använder våra tjänster för provtagning till hälsoprogram betalar ingen besättningsavgift.
Om besöket innehåller flera olika aktiviteter debiteras endast en besöksavgift.

Besök som avbokas senare än 2 dagar före avtalad tid debiteras besöksavgift.

Prislista tjänster 2021-2022 Prislista material Prislista TopCow 2022