Logga in på TopCow

Prislista


Vår prislista för tjänster

Res. för prisändringar

Avgifter vid besök
  • Veterinärer, besöksavgift 655 kr och 1 242 kr/timme
  • Specialistrådgivare, besöksavgift 545 kr och 1 404 kr/timme
  • IT Support, besöksavgift 545 kr och 996 kr/timme
  • Rådgivare, besöksavgift 545 kr och 996 kr/timme
  • Husdjurstekniker/kontrollassistenter, besöksavgift 325 kr och 642 kr/timme

Vi tar ut en besättningsavgift på 1 050 kr/år för alla aktiva medlemmar. Medlemmar som endast använder våra tjänster för provtagning till hälsoprogram betalar ingen besättningsavgift.
Om besöket innehåller flera olika aktiviteter debiteras endast en besöksavgift.

Besök som avbokas senare än 2 dagar före avtalad tid debiteras besöksavgift.

Prislista tjänster 2020-2021


Vår prislista för TopCow


Prislista TopCow 2020 21