Logga in på TopCow

Prislista


Vår prislista

Res. för prisändringar

Avgifter vid besök
  • veterinärer, besöksavgift 630 kr och 1 170 kr/timme
  • specialistrådgivare, besöksavgift 515 kr och 948 kr/timme
  • rådgivare, besöksavgift 515 kr och 840 kr/timme
  • husdjurstekniker/kontrollassistenter, besöksavgift 305 kr och 606 kr/timme

Vi tar ut en besättningsavgift på 1 050 kr/år för alla aktiva medlemmar. Medlemmar som endast använder våra tjänster för provtagning till hälsoprogram betalar ingen besättningsavgift.
Om besöket innehåller flera olika aktiviteter debiteras endast en besöksavgift.

Besök som avbokas senare än 2 dagar före avtalad tid debiteras besöksavgift.

Prislista 2019/2020