Vi hjälper Skånes mjölk- och nötköttsproducenter
med kvalificerade tjänster inom fertilitet,
djurhälsovård och rådgivning!

down
Logga in på TopCow

Aktuellt

  • Vi byter VD

    december 18, 2020

    Bäste medlem, Skånesemins styrelse har beslutat att tillsätta Christof-fer Isenstråle som VD för Skånesemin den 15 decem-ber 2020. Samtidigt blir Martin anställd av Skånemeje-rier ek för men fortsätter arbeta med vissa frågor i Skå-nesemin på konsultbasis. Detta VD byte har vi plane-rat en tid och nu när utvecklingsarbetet med vårt nya IT system är i […]