Logga in på TopCow

Köttraskontrollen


Köttraskontrollen är ett verktyg som ger grunden till all uppföljning av produktionen. Dessutom är den nödvändig för att ha kontroll på alla härstamningar, oavsett om du har en avels- eller bruksbesättning. Har du en avelsbesättning behövs Köttraskontrollen även för möjligheten till stamboksföring och för beräkning av avelsindex.

I Köttraskontrollen arbetar vi för att tillgodose våra köttdjursbesättningars behov!

Tjänster som vi utför är:

  • Avelsrådgivning.
  • Avmaskning.
  • Exteriörbedömning.
  • Hjälp med rapporteringar (CDB, KKPC mm).
  • Hornstatusbedömning.
  • Korshöjdsmätning.
  • Provtagningar.
  • Stambokföring.
  • Vägningar (200 dagar & 1-år) för officiell kontroll.

Vi utför också arbete till Svensk Köttrasprövning och till olika mässor och avelsauktioner.

Välkomna att kontakta oss!

Louise Ingemansson
0415-19556
louise.ingemansson@skanesemin.se johan_sandström

Johan Sandström
0415-19512
Johan.sandstrom@skanesemin.se