Logga in på TopCow

Köttraskontrollen


Köttraskontrollen är ett verktyg som ger grunden till all uppföljning av produktionen. Dessutom är den nödvändig för att ha kontroll på alla härstamningar, oavsett om du har en avels- eller bruksbesättning. Har du en avelsbesättning behövs Köttraskontrollen även för möjligheten till stamboksföring och för beräkning av avelsindex.

I Köttraskontrollen arbetar vi för att tillgodose våra köttdjursbesättningars behov!

Tjänster som vi utför är:

  • Avelsrådgivning.
  • Avmaskning.
  • Exteriörbedömning.
  • Hjälp med rapporteringar (CDB, KKPC mm).
  • Hornstatusbedömning.
  • Korshöjdsmätning.
  • Provtagningar.
  • Stambokföring.
  • Vägningar (200 dagar & 1-år) för officiell kontroll.

Besättningen skall vara ansluten till Köttraskontrollen när djuret föds. Djurets föräldrar skall vara stambokförda, och fadern verifierad via genomisk eller DNA-analys/Microsatteliter. Eventuella viktkrav bestämda av respektive rasförening skall vara uppfyllda. Och i de fall viktkrav finns, måste personal från Skånesemins Köttraskontroll övervaka vägningen som ligger till grund för stambokföringen.

Vi utför också arbete till Svensk Köttrasprövning och till olika mässor och avelsauktioner.

Välkomna att kontakta oss!

johan_sandström

Johan Sandström
0415-19512
Johan.sandstrom@skanesemin.se