Logga in på TopCow

Produktionsrådgivning


Var finns din potential i just ditt företag?

Det är mycket faktorer att hålla koll på och behärska i ett mjölkföretag idag. För att få ett lönsamt företag är det viktigt att hålla så bra och stabil produktion som möjligt. Vi på Skånesemin erbjuder en bred kunskapsbas och en rådgivning som berör mjölkproduktionen i alla plan. Vi hjälper också till med att ta foder- och gödselanalyser och skickar till labb. (länk till följesedlarna).

TopCow är en samling av uppgifter från kokontrollen och gårdens managementuppgifter som visar både dagsläge och historik för en mjölkbesättning. Den uppdateras dagligen och när data från provmjölkning eller slakteri inkommer.

TopCow ger en bra bild över djurinnehav, hälsostatus och produktion för hela företaget såväl för det enskilda djuret. Historiska jämförelsevärden från föregående år visas för att kunna bedöma åt vilket håll utvecklingen i företaget går.

TopCow ger en stor inblick för varje enskild lantbrukare och deras anställda men fungerar också som ett bra underlag för oss rådgivare på Skånesemin då vi ska arbeta med en gård.
För mer information, Ring Pernilla Edströmer eller gå in på TopCow

Till kalvar och ungdjur erbjuder vi foderstater, diskuterar utfodringsfrågor kring mjölkperioden, tillväxtplanering och tillväxtuppföljning, tips angående inhysningssystem, hygien, arbetsrutiner och skötsel, samt räknar på kostnader för kvigan från födsel till inkalvning.

Vi erbjuder rådgivning inom:

  • Produktionsekonomi
  • Utfodring
  • Alla de olika mjölkningssystemen
  • Fungerande kotrafik vid robotmjölkning
  • Mjölkkvalité
  • Stallbyggnader & miljö
  • Rådgivning runt rekryteringsdjur