Logga in på TopCow

Produktionsrådgivning


Var finns din potential i just ditt företag?

Det är mycket faktorer att hålla koll på och behärska i ett mjölkföretag idag. För att få ett lönsamt företag är det viktigt att hålla så bra och stabil produktion som möjligt. Vi på Skånesemin erbjuder en bred kunskapsbas och en rådgivning som berör mjölkproduktionen i alla plan. Vi hjälper också till med att ta foder- och gödselanalyser och skickar till labb. (länk till följesedlarna).

Instrumentpanelen är en samling av uppgifter från kokontrollen och gårdens mejeriuppgifter som visar både dagsläge och historik för en mjölkbesättning. Den uppdateras så fort insemination och dräktighetsundersökning rapporteras samt när en provmjölkning eller mjölkleverans inkommer.

Instrumentpanelen ger därför en bra bild över djurförsörjning, hälsostatus och produktion för hela företaget. Historiska jämförelsevärden från föregående år visas för att kunna bedöma åt vilket håll utvecklingen i företaget går.

Instrumentpanelen ger en stor inblick för varje enskild lantbrukare och deras anställda men fungerar också som ett bra underlag för oss rådgivare på Skånesemin då vi ska arbeta med en gård.
För mer information, Ring Cissi Bjerström eller gå in på Instrumentpanelen – Länk.

Vi hjälper till med:

  • Produktionsekonomi
  • Utfodring
  • Alla de olika mjölkningssystemen
  • Fungerande kotrafik vid robotmjölkning
  • Mjölkkvalité
  • Stallbyggnader & miljö
  • Rådgivning runt rekryteringsdjur

Till kalvar och ungdjur erbjuder vi foderstater, diskuterar utfodringsfrågor kring mjölkperioden, tillväxtplanering och tillväxtuppföljning, tips angående inhysningssystem, hygien, arbetsrutiner och skötsel, samt räknar på kostnader för kvigan från födsel till inkalvning.

 

Vårt nya IT-system kommer ge en ännu bättre inblick i din produktion, just nu jobbar vi för fullt för att plocka fram en ny rådgivartjänst som kan ge våra lantbrukare ännu mer spetskompetens.