Logga in på TopCow

Uniform – Agri


Uniform-Agri kött och Uniform-Agri mjölk är två fristående gårdssystem för svenska kött- och mjölkproducenter som vänder sig till dig som idag saknar gårdssystem eller till dig som vill ha ett lättarbetat program ovanpå ditt befintliga gårdssystem. Programmet är väl anpassat för dig oavsett om du har en stor eller en liten besättning. Se mer information om respektive program för kött och mjölk nedan!

 

Uniform-Agri Mjölk

Programmet erbjuder uppföljning och rapportering av dina djur. Rapporteringarna sänds genom TopCow till CDB, härstamningskontroll och provmjölkning. Under vintern 2021 lanseras en tillbaka-länk från TopCow där vi läser in avelsvärden, slaktdata, reproduktionshändelser, m.m till Uniform-Agri. Redan idag finns möjligheten att läsa in provmjölkningsresultat till programmet.

I programmet finns flertalet rapporter som hjälper dig att övervaka händelser och följa upp resultat i besättningen. Dessutom kan du bygga egna rapporter enligt eget tycke. Till Uniform-Agri ingår en app i telefonen där du både kan registrera händelser och få en snabb översikt över dina djur. 

Vi kommer gärna ut och visar programmet för dig!

Vid intresse eller frågor kontakta TopCow support på 0415-19520 eller support@topcow.se

 

Uniform-Agri Kött

Uniform-Agri Kött är det första svenska gårdssystemet för Köttproducenter. huvudprogrammet installeras på din dator och till det ingår en app i telefonen.  

Allt som du rapporterar i Uniform Agri kommer ut i olika rapporter både på individnivå i djurkortet och sammanställt för alla djur på besättningsnivå.

Programmet är kopplat via TopCow till CDB och Köttraskontrollen. Men det går också en tillbaka-länk från TopCow till Uniform Agri som läser in slaktdata, avelsvärde, härstamning, semineringar mm. 

 

Exempel på funktioner Djurkortet

Här hittar du information om individen. Allt från reproduktionshändelser, vikter med tillväxt, avelsvärde och härstamningar. Det finns också så man kan se hur djuret har blivit behandlat under sin levnadstid. Djurkort finns både på aktiva och utgångna djur.


Appen

Appen fungerar både på Android och iOS. I appen finns djurkorten på alla aktiva djur så man kan enkelt kolla upp information på en individ. Det finns också en gruppöversikt som förenklar t.ex. beteskontrollen. Appen kräver inte internet vid användning, utan man synkroniserar med programmet manuellt när internet är tillgängligt. Detta gör att det inte krävs internet i stall eller på bete för att rapportera eller få ut information.  

Rapporter som finns i programmet  Uniform agri har ett stort antal färdiga rapporter i programmet som baseras på den information som matas in. Det finns också en funktion som heter Egna rapporter där man kan skapa egna listor. Dessa går att exportera till Excel.

Viktanalysen visar tillväxt från födsel och sedan föregående vägningsdatum. Där är också en förväntad vikt som är baserad på en vald tillväxtkurva.

 

Slaktrapporten visar klassningen från slakteriet ett år tillbaka. I inställningar kan man sortera ut ett visst datum eller en viss klass.

 

Besättningslistan visar vilka djur som finns på gården i olika djurkategorier. Här kan man gå tillbaka för att se djurinnehavet vid ett visst tillfälle, vilket är bra vid bokslut och lagersaldo.

I programmet finns en hälsodel. Där kan du bland annat få ut karenslistor, sjukdomsstatistik och medicinförbrukning. Här kan du också ändra mellan vilka datum du vill analysera.

Detta tillsammans med mycket mer gör Uniform Agri användarvänligt samtidigt som man får bra uppföljning på sin gård. Programmet utvecklas hela tiden och vi har en referensgrupp med lantbrukare som får komma med synpunkter på vad nästa steg ska vara.

 

Är du intresserad av Uniform agri kött kontakta kontakt TopCow Support på 0415-19520 eller support@topcow.se

 

https://www.uniform-agri.com/