Logga in på TopCow

Härstamningskontroll


Härstamningskontrollen är en tjänst som omfattar registrering och utdata motsvarande kokontroll, förutom att ingen provmjölkning utförs, dvs inga uppgifter relaterade till mjölkproduktion kan redovisas!

 

Vad ger härstamningskontrollen dig?
  • Härstamningskontroll ger officiell härstamning på besättningens djur.
  • Livvärdet på djur kan påverkas positivt genom officiell härstamning, registrerade semineringar/betäckningar, kalvningar.
  • Rapportering till CDB sker samtidigt som rapportering av kalvning och förflyttning till härstamningskontroll.
  • Uppföljning av kalvningsresultat, fruktsamhet, sjukdomar, klövhälsa etc. möjliggörs.
  • Alla renrasiga djur i besättningen blir avelsvärderade, baserat på egna registrerade uppgifter och/eller i vissa fall via härstamning.
  • Möjligt att använda Genvägen för avelsplanering.
Indata härstamningskontroll
  • Inrapportering via webb av Betäckningar/Semineringar/Vägningar/Rapportera ev. missbildningar.
  • Återredovisning/kontroll av indata, t.ex. CDB-djurförflyttningar, semin/betäckningar, tillgängligt via webb, Mina Tjänster, Växa Sverige.
  • Beställning DNA-analyser/Genomiska analyser.

Om du vill ha hjälp med att hitta härstamningskontrollens möjligheter eller ansluta dig till härstamningskontrollen/kokontrollen: Kontakta Kerstin Jacobsson 0415-195 45.