Min sida

Individjuver


Individjuver är ett fantastiskt arbetsverktyg för att få överblick över juverhälsoproblem och strukturera upp hur dessa ska förebyggas, alla skånesemins veterinärer arbetar med individjuver.

Marete Hansen 0415-19532
Cecilia Danielsson 0415-19531
Eva Láadal Rasmussen 0415-19527
Agneta Johnsson 0415-19535