Min sida

Greppa Näringen


Greppa Näringen som sponsras av staten och EU är kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljö tjänar på. Vi rådgivare på Skånesemin har befogenhet att utföra en del moduler via Greppa Näringen. Det är ett arbete som på sikt ska minska miljöpåverkan från lantbruket. Målet är att minska utsläpp av klimatgaser, minska övergödning och få säker användning av växtskyddsmedel. Skånemejerier har ett krav på att alla mjölkproducenter ska göra en växtnäringsbalans minst vart 5 år.

Moduler vi gör i Greppa Näringen:

  • Växtnäringsbalanser
  • Foderstater ungdjur/köttdjur
  • Foderstater mjölkkor
  • Betesstrategi
  • Grovfoderodling
  • Klimatkollen
  • Stallmiljö

Ni kan också få information och läsa mer om de olika modulerna på:

http://www.greppa.nu/vara-tjanster/radgivning.html