Min sida

Prislista


Vår prislista

Res. för prisändringar

Avgifter vid besök
  • veterinärer, besöksavgift 600 kr och 1 098 kr/timme
  • specialistrådgivare, besöksavgift 485 kr och 900 kr/timme
  • rådgivare, besöksavgift 485 kr och 792 kr/timme
  • husdjurstekniker/kontrollassistenter, besöksavgift 285 kr och 570 kr/timme

Vi tar ut en besättningsavgift på 700 kr/år för alla aktiva medlemmar. Medlemmar som endast använder våra tjänster för provtagning till hälsoprogram betalar ingen besättningsavgift.
Om besöket innehåller flera olika aktiviteter debiteras endast en besöksavgift.

Avgift för branschgemensamma kostnader:
5% på försäljningsvärdet till respektive medlem räkenskapsåret 2015/16
Avgiften är maximerad till 6 000 kr/besättning
Läs mer om branchgemensammakostnader.

Besök som avbokas senare än 2 dagar före avtalad tid debiteras besöksavgift.

Prislista 2016-2017