Min sida

Prislista


Vår prislista

Res. för prisändringar

Avgifter vid besök
  • veterinärer, besöksavgift 615 kr och 1 134 kr/timme
  • specialistrådgivare, besöksavgift 500 kr och 924 kr/timme
  • rådgivare, besöksavgift 500 kr och 816 kr/timme
  • husdjurstekniker/kontrollassistenter, besöksavgift 295 kr och 588 kr/timme

Vi tar ut en besättningsavgift på 1 050 kr/år för alla aktiva medlemmar. Medlemmar som endast använder våra tjänster för provtagning till hälsoprogram betalar ingen besättningsavgift.
Om besöket innehåller flera olika aktiviteter debiteras endast en besöksavgift.

Besök som avbokas senare än 2 dagar före avtalad tid debiteras besöksavgift.

Prislista tjänster 2017-2018