Min sida
1

Nyheter

Certifierat naturbeteskött

16 september, 2019. Postat i

Vad är naturbeteskött IP Sigill Nöt Naturbeteskött och IP Sigill Lamm Naturbeteskött är regelverk för den som vill certifiera sin produktion av Naturbeteskött. Regelverken för certifierat Naturbeteskött har utvecklats av Sigill kvalitetssystem tillsammans med WWF, Världsnaturfonden. Den som är certifierad uppfyller krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Dessutom säkerställs att alla djuren betar på svenska Läs mer ›