Logga in på TopCow

Vi byter VD

Bäste medlem,
Skånesemins styrelse har beslutat att tillsätta Christoffer Isenstråle som VD för Skånesemin den 15 decem-ber 2020. Samtidigt blir Martin anställd av Skånemejerier ek för men fortsätter arbeta med vissa frågor i Skånesemin på konsultbasis. Detta VD byte har vi plane-rat en tid och nu när utvecklingsarbetet med vårt nya IT system är i stort sett färdigt (fortfarande vissa förbättringar kvar) och det frigör tid för Christoffer så är det nu dags att ta detta steg.

Den 12 december 2016, precis för fyra år sedan, signerade Skånesemin tillsammans med Rådgivarna i Sjuhä-rad avtal med Dairy Data Warehouse (DDW) och Uniform Agri om att vi skulle skapa ett nytt IT system för husdjursnära tjänster. I augusti 2017 började Christoffer på Skånesemin som IT chef samt projekt-ledare för vårt IT projekt och i november 2017 bör-jade utvecklingsarbetet. Jag tackar alla anställda för den stora arbetsinsats alla på Skånesemin har gjort och allt tålamod som alla våra medlemmar har haft med oss under denna enormt intensiva fas i Skånesemins historia!

För framtiden är det viktigt att vi förvaltar det IT system som vi har byggt upp samtidigt som vi nu måste gå ifrån denna stora utvecklingsfas vi har levt med under tre års tid till en driftsfas med så låga kostnader som möjligt samtidigt som vi vill bygga vidare på vårt samarbete med Rådgivarna i Sjuhärad. Christoffer blir en nyckelperson för att ta Skånesemin vidare med våra verksamheter Service, Avel, KAP, Rådgivning och Veterinär inom ramen för våra nya tjänster TopCow. Utgångspunkten är också att fortsätta samarbetet med Skånemejerier ek för. I övrigt innebär VD bytet inte någon organisationsförändring på Skånesemin.

Vänliga hälsningar
Lars Olsson