Logga in på TopCow

Växas sida stänger för medlemmar

Under en övergångstid har kunder i Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad haft till gång till Växas Mina sidor. Dessa stängs 2020-06-30. Det innebär att det är viktigt att ni laddar ner de historiska rapporter ni önskar ha kvar. Om dina äldre rapporter inte ska försvinna så tänk på att spara ner dem på din egen dator redan idag.

Foderanalyser analyserade from 1/1-2019 kommer finnas tillgängliga på TopCow.

Vi är medvetna om att TopCow Web går för långsamt – vi arbetar på att få upp hastigheten till en komfortabel nivå.

För se projektets framsteg se mer under: https://skanesemin.se/kokontroll/it-projekt