Logga in på TopCow

Vallprognos 2020

Vi har nu tre gårdar i Skåne som ska vara med att klippa vallprognoser 2020. Vårens gårdar håller till i Ängelholm, Vinslöv och Tomelilla.

Skiftet i Ängelholm består av en blandning av sorterna Classic och Intensiv från Vallberga Lantmän. Det är gödslat med 40 ton flytgödsel + 70 kg N/ha.

Skiftet i Vinslöv består av Mira 24 från Lantmännen. Det är gödslat med 25 ton flytgödsel + 80 kg N/ha.

Även skiftet i Tomelilla består av Mira 24 från Lantmännen och är gödslat med 100 kg N/ha.
Vi börjar klippa söndagen den 3/5 och gårdarna klipper sedan varje söndag fram till och med 24/5.
Håll dig uppdaterad under vårens prognoser på: http://www.vallprognos.se/