Logga in på TopCow

Säker Livdjurshandel ersätts av FriskKo

Allt fler köpare av livdjur efterfrågar djur från besättningar som är provtagna för smittor som man inte önskar få in i sin besättning. Det handlar bl.a om salmonella, Mycoplasma bovis och Streptokock agalactie.

Säker Livdjurshandel har funnits en tid och det ersätts nu av FriskKo, där man har möjlighet att välja på ett större och ett mindre abonnemang med olika många analyser. Det mindre abonnemanget testar främst Mycoplasma bovis vilket det tyvärr finns en hel del av just i Skåne. Mycoplasma drabbar både kalvar och kor och orsakar stora kostnader.

Proverna tas automatiskt från mejerilevererad tankmjölk 4 gg per år och efter ett års fria prover hamnar man på den sk gröna listan, vilken köpare lätt kan få tillgång till.

Förutom att kunna hälsodeklarera sina djur inför försäljning så har man mycket att vinna på att upptäcka eventuella smittor i tid, innan de hinner sprida sig i besättningen.

För mer information : gå in på Friskko där du bl.a lätt kan teckna abonnemang.

Om du undrar över något så ring gärna Cecilia eller Marete tel 0415-195 31 eller 0415-195 32