Logga in på TopCow

Nytt samarbete ska stärka de Sydsvenska mjölk- och nötköttsproducenterna

Ett organisationsmedlemskap blir startskottet för Hushållningssällskapet Skånes och Skånesemins fördjupade samarbete. Målsättningen är att stärka Skånes mjölk- och nötköttsproducenter på ett naturligt sätt.  

– Jag ser ett stort mervärde för både personal och lantbrukare med det fördjupade samarbetet. Framöver kommer vi gemensamt fortsätta arbetet med att utveckla tjänster som står lantbrukarna till gagn, säger Christoffer Isenstråle vd Skånesemin ek för.

Fler gemensamma utvecklingsprojekt, mer samarbete kring fältförsök, markkartering och gemensam kompetensutveckling där så är möjligt. Det är några av de områden som organisationerna hoppas kunna nyttja varandra bättre i framtiden.

Organisationsmedlemskapet godkändes i förra veckan efter att Skånesemin infört de nödvändiga ändringarna i stadgarna. Förutom mer samarbete och nyttjande av gemensamma resurser kommer Hushållningssällskapet Skåne bistå med en person till Skånesemins styrelse.

– Då våra verksamheter kompletterar varandra bra ser vi ett stort värde i att kunna erbjuda en helhet. Samarbetet kommer utvecklas successivt men vi har redan nu börjat diskutera kring möjliga fältförsök i vall vilket vi vet är mycket efterfrågat, säger Sven Fajersson vd Hushållningssällskapet Skåne.

Hushållningssällskapet Skåne ser även stor potential i det digitala verktyget TopCow som utvecklats av Skånesemin tillsammans med Rådgivarna i Sjuhärad.