Logga in på TopCow

IT-projekt och kokontroll


20 05 14 Vi har fått en ny version av Robotfil uppladdaren:

www.uniform-agri.com/downloads/ResultsUploaderSetup.exe

För att uppdatera RFU:n, klicka på den översta länken, kör installationen, sen är de klart. Ring Josefine Jönsson om ni har några frågor!

Det finns en ny version av provmjölkningsappen tillgänglig i Play butiken. Den nya versionen heter 1.0.196.

För att säkerhetsställa att alla nya skannrar är korrekt konfigurerade ber vi er att skanna den översta streckkoden nedan inför er nästkommande provmjölkning. Denna finns också på sista sidan i er TopCow Star manual.

scanna scanner
Manualer och information angående kokontrollen och gårdssystemen (för filmer bläddra ner)

Från och med september startar Skånesemins nya Kokontroll. Denna kommer att löpa parallellt med Växas Kokontroll i september och oktober. Detta innebär att era provmjölkningar i september och oktober ska rapporteras både till Växas- och Skånesemins Kokontroll. Detta för att kokontrollåret börjar om i september och övergången ska ske så smidigt som möjligt. Detta ger även utrymme att bekanta sig med det nya systemet.

Infoblad
Fullmakter, se nedan, båda ska fyllas i:

I paketet hittar du den utrustning du har beställt (skanner/surfplatta) samt manualer och information om hur Skånesemins Kokontroll fungerar. Surfplattorna levereras färdiginstallerade och skannern är kopplad via Bluetooth till surfplattan. Här följer även med fullmakter, som är viktiga att ni skriver under och skickar tillbaka till Skånesemin. För de som har beställt en skanner är det även viktigt att skriva under medföljande låneavtal till skannern och skicka tillbaka till Skånesemin.

Fullmakt Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad
Fullmakt #2 Skånesemin
Avtal scanner
Manuella mjölkningssystem utan gårdsystem, se nedan:
TopCow kokontroll övriga system 1.4
Delpro, se nedan:

För att kunna provmjölka i Delpro finns information nedan:

TopCow kokontroll övriga system 1.4 TopCow Star MTM- app manual Robot 1.4
Korrekt inmatning I Delpro
Export av provmjölkningsfil delpro RFU (Gäller endast gård med robot, måste ladda hem denna för att kunna provmjölka)
Manual RFU
Inmatning SE-nummer delpro
Lely, se nedan:

För att kunna provmjölka i Lely finns information nedan:

TopCow Star MTM- app manual Robot 1.4
Korrekt inmatning i T4C
Export av provmjölkningfil lely RFU (Gäller endast gård med robot, måste ladda hem denna för att kunna provmjölka)
Manual RFU
Inmatning SE-nummer T4C
GEA, se nedan:

För att kunna provmjölka i GEA finns information nedan:

Korrekt inmatning i Dairyplan RFU (Gäller endast gård med robot, måste ladda hem denna för att kunna provmjölka)

Manual RFU TopCow kokontroll övriga system 1.4
TopCow Star MTM- app manual Robot 1.4
Uniform Agri, se nedan:

För att kunna provmjölka i Uniform Agri finns information nedan:

Korrekt inmatning för U.A Mjölk
Installation och inloggning till UNIFORM AGRI app TopCow kokontroll övriga system 1.4 TopCow Star MTM- app manual Robot 1.4
Instruktionsfilmer provmjölksapp

Robot mjölkning

ett
Del 1.
Ladda ner djur, starta provmjölkning

tva
Del 2.
Skanna rack

tre
Del 3. 
Bekräfta och skicka

Manuella mjölkningssystem red one
Del 1. 
Ladda ner djuren

red two
Del 2. 
Starta provmjölkningen

red three
Del 3. 
Skanna Individuell.

red four
Del 4. 
Bekräfta och skicka

Uploadern

Vi håller just nu på att kontakta våra medlemmar som har ett gårdssystem för att lägga in ett verktyg som kallas ”uploadern”.

Vi installerar effektivast från kontoret i Hörby via uppkoppling mot lantbrukarens dator, men vi kan också komma ut på gården vid behov.

Uploadern hämtar in uppgifterna från gårdsdatorn (oavsett vad du har för gårdssystem) och skickar informationen till oss på Skånesemin, till TopCow.

Vi kontrollerar då att informationen ser rätt ut, eller om något behöver läggas in annorlunda i ert gårdssystem för att vi ska kunna hämta in och skicka informationen vidare utan fel.

Det är viktigt att alla medlemmars information är testad innan vi skickar informationen vidare till bl.a. CDB, men även för att vi ska kunna utföra våra tjänster till våra medlemmar när vi går live hösten 2019.

Tack vare Uploadern behöver lantbrukaren endast föra in sin information på sin gårdsdator och sedan slippa dubbelregistreringar på flera olika platser (ex. KKPC/ CDB/ Mina Sidor/Blanketter m.fl.).

Ring gärna in till oss om ni har frågor eller vill boka tid, ring Josefine 0415-195 17.

Ps: Installationen är kostnadsfri och det kostar ingenting att ha uploadern i sig installerad, den ingår i det paket man sedan väljer att ansluta sig till för utnyttjande av tjänster, (TopCow Bas eller TopCow Star).

Principer för framtida prissättning

Skånesemin kommer ändra principerna för prissättning när vi 1 september 2019 går in i vårt nya it-system TopCow!

 • Kokontrollgårdar neutralt mot dagens prissättning.
 • KAP-gårdar neutralt mot dagens prissättning.
 • Utvecklingen går mot högre gårdsavgift och lägre koavgift (utifrån kostnadsdrivare)
 • Utvecklingen går mot mindre hantering av papper.
 • Man väljer nivå på tjänst och om man beställer ”papperstjänster” eller ej – därefter kommer inga extra avgifter.
 • Avgifter utgår/gård och /ko. Inga avgifter för ungdjur. Ingen grundavgift för påbörjat djur – ingår i priset för tjänsten.

Nedan finns ett schema över våra olika paket. Priserna är ännu inte fastställda.

TopCow paket
Klarhet och information runt vårt IT-projekt

Nedan har vi försökt sammanfatta vårt projekt och vad det kommer innebära för er som kunder och medlemmar på Skånesemin som använder antingen kokontrollen, postmästaren och/ eller stalljournalen.

KKPC (postmästaren och stalljournalen) kommer inte att fortsätta vara aktivt inom snar framtid hos Skånesemin, detta gäller alla medlemmar hos oss. Även hos växa så kommer KKPC bytas ut mot ett annat system. Vad vi på Skånesemin vill erbjuda är ett alternativ så att ni ska få enklare arbetsmetoder och fortsatt konkreta, användbara analyser och information ifrån era gårdar.  Så som de kommer funka är att all er historik från Stalljournalen och Kokontrollen kommer att finnas i vårt nya system TopCow. Även all data ifrån era management-system kommer att finnas här.

Så tanken med detta projektet är att lantbrukarens gårdssystem ska vara den centrala informations basen. Allt som förs in i gårdssystemet kommer att laddas upp av Uploadern. Kor in/ut, kalvningar/ etc. kommer rapporteras till CDB automatiskt så snart koppling är klar till Jordbruksverket, och vi hör av oss när det blir aktuellt med automatisk uppdatering.

För egeninseminörer kommer insemineringarna också att rapporteras automatiskt från ditt gårdssystem. När ni skriver in insemineringar etc. i ert system kommer detta att rapporteras igenom uploadern till TopCow och CDB.

Provmjölkning kommer fortsätta i en ny Kokontroll där man använder en surfplatta och en skanner (som ingår).  Man laddar ner besättningen som ska provas och sen skannar man kopparna. Därefter laddar man upp via surfplattan och det är klart! Man kan även fortsättningsvis använda blankett.

Knutpunkten i allt det här kallas för TopCow- namnet för ”IT projektet” ( http://topcow.se/ ) det är länken till sidan hur den ser ut nu, den är inte aktiv ännu eftersom vi väntar på releasen av alltihop.

Där kommer du kunna gå in och kolla din provmjölkning, klövrapporter, djurvälfärd, kotavla, celltal etc. med tillgång till Internationell Benchmark och användbara, intressanta rapporter.

Vi kommer gå ut med olika paketpriser i de närmsta, men eftersom priset inte är fastställt ännu så jag kan inte ge er ett prisförslag idag.

Eftersom grunden till all rapportering är via CDB så kommer Uploadern vara gratis att installera.

TopCow Gård
IT projektet – ett nytt, modernt IT system för husdjursnära tjänster

Skånesemin har, tillsammans med övriga husdjursföreningar i Sverige, under ett stort antal år har byggt upp ett komplext system för husdjursnära tjänster. Detta system som består av stambokföring, härstamningskontroll, avelsvärdering, kokontroll, foderoptimering, avelsplanering, köttboskapskontroll (KAP), rådgivningsverktyg, produktionsuppföljning för kunden, lagerhantering av doser, affärssystem och tidredovisning för personal. Tillsammans med Rådgivarna i Sjuhärad har nu Skånesemin beslutat att ta fram ett nytt, modernt IT‑system för de husdjursnära tjänsterna som vi planerar att gå live med hösten 2019.

Vi arbetar på att få med Växa, Hushållningssällskap och Gård&Djurhälsan eftersom vi önskar ett så transparent system som möjligt. Detta är ett mycket omfattande projekt som innehåller flera delar:

 1. Nationell djurdatabas. I denna del finns allt det som regleras nationellt av Jordbruksverket såsom stambokföring, härstamningskontroll, avelsvärdering och även KAP. Det är viktigt att vi håller ihop den svenska djurdatabasen. Dessa tjänster fortsätter vi att köpa upp av Växa. Vi hoppas också på detta sätt avgränsa den svenska djurdatabasen från alla andra delar nedan så att det ska bli möjligt för Växa att modernisera denna djurdatabas på sikt.
 2. Nytt affärssystem I vårt nuvarande system så finns det egenbyggda system för till exempel lagerhantering och tidredovisning för vår personal. Vi har handlat upp ett nytt affärssystem där det ingår de administrativa delar vi behöver så vi bygger så lite administrativa system själva.
 3. Nytt system för kokontroll Du som lantbrukare ska enkelt kunna välja mellan att scanna provkopparna själv med en ipad och en app, att en husdjurstekniker scannar provkopparna eller att du scannar själv och skickar in papperna till Skånesemin. Du kommer sedan kunna hämta alla rapporter via vår nya hemsida TopCow.
 4. Nytt system för uppföljning Hela projektet bygger på ett våra kunder/bönder i första hand ska använda sina gårdssystem på gårdarna (Delpro, T4C, Bomatic, Sac, Uniform Agri mm). Har ni inget gårdssystem och vill veta mer ring Louise 0415 195 56. Förutom det tar vi fram en rad rapporter för benchmark (jämförelse av olika produktionsresultat) mellan gårdar. Detta är kärnan i de tjänster vi nu kommer att köpa upp av DairyDataWarehouse (DDW).
 5. Intern IT infrastruktur Inom flera områden arbetar vi för att internt förbättra/optimera den interna IT strukturen. Vi kommer gå över till molnbaserade tjänster för ökad flexibilitet. Vi bygger en grund för att lättare kunna göra upphandlingar inom flera områden vid behov.
Video: Djurkort på TopCow Web