Logga in på TopCow

Certifierat naturbeteskött

Vad är naturbeteskött

IP Sigill Nöt Naturbeteskött och IP Sigill Lamm Naturbeteskött är regelverk för den som vill
certifiera sin produktion av Naturbeteskött.
Regelverken för certifierat Naturbeteskött har utvecklats av Sigill kvalitetssystem tillsammans
med WWF, Världsnaturfonden.
Den som är certifierad uppfyller krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar.
Dessutom säkerställs att alla djuren betar på svenska naturbetesmarker.
Naturbetesmarkerna är mycket artrika miljöer som ger livsutrymme för många hotade växter,
insekter och fåglar. De ger dessutom ett välkommet bidrag till det svenska öppna kulturlandskapet.
IP Sigill Naturbeteskött kan kombineras med andra certifieringar som IP Sigill Klimat och/eller
ekologisk eller KRAV-certifiering.
HS Certifiering AB
Använd förnamn.efternamn@hscertifiering.se för att maila en revisor alternativt
info@hscertifiering.se
Certifierat Naturbeteskött

HS Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsföretag för certifiering av
produkter, processer och tjänster. Vi utför certifiering samt all typ av
kontroller, förrevision, utbildning samt hjälp med tolkning av regelverk.

Vem kan certifiera sin produktion av Naturbeteskött?

Du som har produktion av nötkött eller lamm och använder en stor andel naturbete.
Du som vill få ett mervärde som ligger i tiden för din produkt.
Du som har konventionell eller ekologisk produktion. Du kanske redan har en certifiering som
du vill komplettera med Naturbeteskött.

Läs mer på hemsidorna nedan för mer info om hur du går tillväga för att få din certifiering.

certifieratkött