Logga in på TopCow

Från sinko till frisk nykalvad ko


Från sinko till frisk nykalvad ko Fysisk kurs med gårdsbesök. Även digital teoridel för den som önskar.

I denna kurs kommer vi att fokusera på övergångsperioden då kon går från sinko till nykalvad i laktation. I mjölkproduktionen uppkommer de flesta djurhälsoproblem kring kalvningen, därför är det viktigt att övergångsperioden sker så smidigt som möjligt för att undvika hälsostörningar och ekonomiska förluster. Produktionsrådgivare Pernilla Edströmer och veterinär Marete Hansen håller i dagen.

 

Förmiddagen ägnas åt ett teoripass och på eftermiddagen åker vi på ett gårdsbesök hos Mikael Palm på Högalid i Smedstorp, där vi kommer att titta på hantering och inhysning av sinkor och nykalvade. Teoripasset och lunch sker på Bollerup lantbruks- och hästgymnasium.

 

Denna kurs är i första hand fysisk, men för dig som inte har möjlighet att medverka på plats finns det möjlighet att ansluta sig till förmiddagens teoripass digitalt. OBS! Ange det vid anmälan!

 

När? Den 15 december på Bollerup.

Tid? För den som medverkar fysiskt börjar vi med fika 10.00. Dagen avrundas cirka 15.30.

För den som medverkar digitalt börjar vi teoripasset 10.30 och avslutar 12.30.

Kostnad? 300 kr för den som medverkar fysiskt (frukost, fika och lunch ingår). Ange ev. allergier vid anmälan.

Frågor? Kontakta Pernilla Edströmer 0415-19521 Pernilla.edstromer@skanesemin.se Anmälan? Det gör du till Skånesemins växel 0415-19500 eller info@skanesemin.se senast den 7 december.Kursanmälan