Logga in på TopCow

Studiecirkel inriktning mjölkproduktion träff 1 & 2- 31 maj & 2 juni

Välkommen på studiecirkel hos oss på Skånesemin i Hörby. Det är uppdelat i 2 träffar. Träff 1 den 31 maj och träff 2 den 2 juni! I en studiecirkel samlas några av våra rådgivare tillsammans med er lantbrukare och diskuterar tankar och idéer kring mjölkproduktion.
Träff 1 (31 maj) kommer vi att diskutera ämnena
Lönsamhet – Hur ökar vi tillväxt, produktion och lönsamhet med hjälp av ett bra grovfoder? Endagars utfodringkontroll
Bete och betesmanagement – Hur får vi till en så effektiv betesdrift som möjligt? – Drivgångar/hältor
Rapporter – Tillgängliga rapporter på TopCow.se och i era gårdssystem. Har ni en rapport i ert gårdssystem som ni tycker är bra? Kom med tips!
Produktiv tid – Varför ska vi öka den produktiva tiden på gårdarna? – Hur går man tillväga?
Klövhälsa – Vi tittar på klövhälsorapporterna i TopCow – Hur påverkar klövhälsan mjölkproduktionen? Cecilia Danielsson berättar.
Träff 2 (2 juni 12:30-15:00) kommer vi att diskutera ämnena
Leveransindex – Beräkning av leveransindex – Hur förbättrar vi leveransindex?
Kvalitetstillägg – Hur uppnår man bästa pris för mjölken?
Produktionsnyckeltal och produktionshöjande åtgärder – Vad har ni testat som har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Vilka mål har ni för er gård?
Marie Skau berättar om kosignaler och delar med sig av erfarenheter från danska besättningar.
Produktionsrådgivarna Cissi Bjerström och Pernilla Edströmer håller i träffen.
Fika ingår till självkostnadspris
Anmälan sker till 0415-19500 eller info@skanesemin.se senast den 27 maj (för träff 1) och 30 maj för träff 2.
Skicka gärna frågor till Pernilla.edstromer@skanesemin.se

 Kursanmälan