Logga in på TopCow

Nötköttsdag med tema avelstjuren

När? 19/3 2021 10.00-14.00
Var? Vid din dator
Program:
Kursens syfte är att få rådgivning till hur man ska välja rätt tjur till sin besättning. Vi kommer gå igenom avelssiffror för att få en förståelse för vad de betyder och vad man ska titta på om man söker en viss egenskap. Vi kommer också gå igenom vad man ska titta på när man är ute på gårdar och letar avelstjur. Materialet vi kommer använda under kursen är auktionskatalogen för köttrasprövningen som kommer äga rum veckan efter.

Per Mårtensson Simontorp Charolais – avelsvärdenas betydelse och övningar på att välja tjur.
Johan Sandström Skånesemin – Exteriörbedömning på tjurar och vad gör man på prövningen.
Louise Ingemansson Skånesemin – Besiktning av avelstjur.
Kursen är kostnadsfri.

Sista anmälningsdag 17 mars
Anmäl till 0415-195 00 eller info@skanesemin.se ange namn, person nr, telefon nr och mailadress ni vill ansluta med.
Vid frågor kontakta Louise Ingemansson 0415-195 56

”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel vid Länsstyrelsen Skåne”

 Kursanmälan