Logga in på TopCow

Lönsam köttproduktion – Kurs

Det har väl inte undgått någon om det kostnadsläge vi är i och har framför oss. Därför är ni välkomna på kurs hos oss på Skånesemin den 8 dec kl 18:00-22:00 där vi gästas av Anna-Karin Swahn från HIR Skåne som kommer prata produktionskostnader i nötköttsproduktionen.

Syftet med kursen är att lantbrukaren ska få mer kunskap i hur man räknar ut sin produktionskostnad och vilka parametrar i produktionen som har störst påverkan på gårdens resultat. Vi knyter samman produktionsmålen med klimatperspektivet och visar på hur dessa går hand i hand. En optimerad produktion ger en lägre klimatpåverkan per kg vara samtidigt som det ger en bättra lönsamhet. Genom att få koll på kopplingen mellan produktionskostnad, insatsvaror och gårdens försäljning kan man optimera gårdens egna resurser och sin produktion. Vi kommer ha en exempelgård men också stimulera diskussioner och tankegångar tillsammans med er deltagare.

Kostnad: 350kr (ingår kvällsmat och kaffe)

Senaste anmälning: 5dec till info@skanesemin.se eller 0415-195 00

Vid frågor kontakta Louise Ingemansson 0415-195 56.

Kursen är ett samarbete med Skånes NötköttsproducenterKursanmälan