Logga in på TopCow

Kretslopp – fördjupning

När? 23 mars 2021
Var? Mer info kommer
Prel. program:
9,00 Fika
9,30 Teori på sal
12,00-12,30 Lunch
12,30-15,00 Ute i fält
15,00 Fika

Hur? Teori på förmiddagen och gårdsbesök  på eftermiddagen. Kretslopp ovan och under jord med kunnig rådgivare. Vi kommer att diskutera Praktisk marstrukturdiagnos, Genomsläppligheten, daggmaskaktivitet, vallblandningar, odlingsstrategier, markpackning, bördighet, effektivisering av näringsupptaget, bättre grovfoder och hur når vi bättre lönsamhet vid odling av vall. Kursen ska ge kunskap kring hur man uppnår ett kostnadseffektivt grovfoder med optimalt näringsinnehåll till mjölkkor, växande ungdjur och dikor.
Frågor? Anders Pettersson, 0415 195 60

Sista anmälningsdag?

”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel vid Länsstyrelsen Skåne”

Kursanmälan