Logga in på TopCow

Bygga till köttdjur

Vi ska ha en bygg-kurs hos Per och Kerstin Mårtensson, Simontorp Charolais i Blentarp.

Ett nybyggt stall för ca 100 kor + ungdjur, som är byggt och inrett utifrån 40 års skötsel- och hanteringserfarenhet av köttdjur.

En stor andel djur semineras eller läggs in embryo på.

Therese Ljungberg från HIR-Skåne AB i Skepparslöv berättar hur olika byggtekniska lösningar kan ge djuren en bra miljö, djurhälsa, effektiv produktion samt kostnader för att bygga till köttdjur.

Ida Truedsson från Länsstyrelsen i Kristianstad berättar om förprövning av djurstallar.

Cissi Bjerström från Skånesemin pratar om utfodringsmöjligheter i olika system för att öka utnyttjandet av fodret, minska foderspill samt gruppering av djur för att utfodra efter behov.

Per och Kerstin Mårtensson berättar om sin gård och vi gör en rundvandring.

Vi träffas med fika på Skånesemin kl 9.00, därefter ett teoripass och lunch innan vi åker hem till Per och Kerstin vi avslutar dagen med fika kl. 15.00

Adress: Per och Kerstin Mårtensson

Rödde Nygård, Röddevägen 409, 275 64 Blentarp, tel: 070-6823485

 

Passa på att anmäla till Skånesemin senast 25 mars tel, 0415-19500 eller i länken.

Frågor till Cissi Bjerström tel, 0415-19514

Pris 300 kr

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne länKursanmälan