Logga in på TopCow

Bygga för robot

Fysisk kurs med gårdsbesök. Även digital teoridel för den som önskar.

I denna kurs kommer vi att fokusera hur man uppnår ett bra resultat vid om- eller nybyggnation av mjölkstallet, med robotmjölkning i fokus. Målet är att du som kursdeltagare ska få en tydlig bild av vad du ska tänka på vid skifte av produktionssystem och kunna se för- och nackdelar vid ett skifte. Vi kommer bland annat att prata om förprövning, ritningar, betongprodukter, kokomfort, och mycket mer! På kursen medverkar Pernilla Edströmer – produktionsrådgivare på Skånesemin, Ida Truedsson – byggrådgivare på HIR Skåne och Fredrik Fredbo – produktutvecklare på Abetong.

Förmiddagen ägnas åt ett teoripass och på eftermiddagen åker vi på ett gårdsbesök hos Thomas Lundgren i Nyåkra. Teoripasset och lunch sker på Bollerups Lantbruksinstitut.

Denna kurs är i första hand fysisk, men för dig som inte har möjlighet att medverka på plats finns det möjlighet att ansluta sig till förmiddagens teoripass digitalt. OBS! Ange det vid anmälan!

När? Den 2 februari på Bollerup, sal K1 i nya kostallet. På grund av rådande läge kan vi komma att begränsa antalet fysiskt medverkande kursdeltagare.

Tid? För den som medverkar fysiskt börjar vi med fika 10.15. Dagen avrundas cirka 15.30.

För den som medverkar digitalt börjar vi teoripasset 10.30 och avslutar 12.30.

Kostnad? 300 kr för den som medverkar fysiskt (frukost, fika och lunch ingår). Ange ev. allergier vid anmälan.

Frågor? Kontakta Pernilla Edströmer 0415-19521 Pernilla.edstromer@skanesemin.se Anmälan? Det gör du till Skånesemins växel 0415-19500 eller info@skanesemin.se senast den 25 januari.

 Kursanmälan