Min sida

Seminering


Egenseminörer

När ni blivit egenseminörer glöm inte bort att ni alltid kan använda er av våran semin tjänst om ni tex. blir sjuka, har arbetstoppar eller vid andra tillfällen, som ni dåligt hinner med att seminera. Ring seminanmälan 0415-19595 senast innan klockan 0800 samma dag som ni vill ha besök.

Solosemin

Vi utför seminering själv så kallad ”solosemin”. När ni beställer seminering ska telefonnummer till ansvarig person på gården uppges. Den ansvariga på gården ska också vara tillgänglig på telefonen när semineringen utförs. Helst ska det finnas en seminbrygga tillgänglig.

Visste du att man kan boka varjedagsbesök?

För att underlätta sin planering så erbjuder vi våra kunder s.k. varje-dag-besök vilket innebär att du som kund vet att vi alltid kommer hem till dig t ex mellan 13 och 16 varje dag för att seminera, dräktighetsundersöka och avhorna mm. Om du inte önskar besök så ringer du bara till oss och avbokar samma dag! Vill du också prova tjänsten så ring 0415-19591 anmäl dig!

Progesteronprov

Progesteronprov vad ska man med det till?
Progesteron är gulkroppshormonet som på ett enkelt sätt kan mätas i mjölken och som fortfarande är det enklaste och säkraste sättet att följa kons brunstcykel.

1. Utebliven brunst 6-8 veckor efter kalvning
Två prov tas med 8-10 dagars mellanrum. Minst ett av dessa skall ha högt värde då är kon normal.

2. Kontroll av sexualcykel eller seminering vid svag brunst
Lågt värde vid misstänkt brunst och högt värde 10-12 dagar senare visar att kons brunstcykel är normal.

3. Omlöpning
Prov vid 3:e eller 4:e seminering enligt samma modell som punkt 2

4. Tidig dräktighetskontroll
Högt svar på progesteronprov dag 19 och 24 indikerar att hon är dräktig (95 %)

5. Kontroll efter cystabehandlig
Prov 8-10 dagar efter behandling ger snabbast möjliga indikation på om behandlingen lyckats utan att ett extra besök behövs. Progesteronet ska vara högt.

Progesteron 0-5 = lågt, 5-8 = gråzon, ta om provet, 9 och högre = högt
Progesteronsvar får du via e-post eller sms.