Min sida

Aktuellt


Krisstöd torka 2018

Jordbruksverket har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att betala ut ett nationellt krisstöd med anledning av torkan. Det är 400 miljoner kronor som ska gå till får-, nötkött- och komjölksproducenter.

Stödet riktar sig till dig som är aktiv inom får-, nötkött- och/eller komjölkproduktion.

Om du enligt de uppgifter som finns och är berättigad till att få stödet kommer jordbruksverket att skicka ut ett brev till dig under vecka 42 med information om vad du behöver göra för att kunna få ta del av pengarna.

Du måste ha minst 10 djurenheter av nötkreatur och/eller får för att få stödet.

Som mest kan du få ca 150 000 kronor i stöd.

Stödet går att söka 16/10-5/11 2018.

Stödet kommer att betalas ut i december 2018.

Läs mer om stödet på jordbruksverket

JV

 

Vi erbjuder subventionerad rådgivning 1/10-18 till och med 31/3-19 på grund av torkan

Vi erbjuder nu på grund av den svåra torkan som varit och med stöd från landsbygdsprogrammet subventionerad rådgivning gällande foderinventering, beräkning av foderlager, bedömning av alternativa fodermedel och framtida prognos för företagets foderförsörjning.

eu-flagga

Landsbygdsprogrammet står för 70% av kostnaden medan du själv betalar resterande 30%, reseersättning tillkommer. För att få möjlighet till denna rådgivning krävs att ert företag brukar minst 50 hektar åker eller innehar minst 25 djurenheter.

Hör av dig till din rådgivare så hjälper vi dig eller kontakta Linda 0415 195 00.

 

Halm till salu

Jordberga säljer inomhuslagrad kornhalm Hesston balar för 1,75 kr/kg. Väger cirka 500-600 kilo.

300 hektar rödsvingelåterväxt efter de har tröskat.

34 ha vitklöver återväxt som är tröskad 22/7

Jordberga ska så höstvete 20/9 och vill ha ensilerat innan dess.

De vill själva hugga, pressa och plasta, pris osagt än så länge.

Intresserad eller frågor?

Ring Kristian telefonnummer: 070-16004041

 

Alternativ till halm som strömedel

Årets torka gör det oerhört svårt för många att får tag på strö och foder till sina djur eftersom priset på halm är synnerligen högt. De som inte har tillräckligt med foder har ammoniakbehandlat sin halm få någorlunda foder till sina dikor, ungdjur men också våmfyllnad till mjölkkorna. Vad finns det för alternativ till halm som strö i djupströ eller liggbås? Vad kostar det och var finns kontakterna?

 Alternativ till halm som strömedel (pdf)

Hur ska du som företagare inom KRAV hantera torkan?

På grund av det katastrofläge som nu är i hela Sverige med torka och brist på foder. KRAV och jordbruksverket gör sitt yttersta för att hjälpa företagare idag när det kommer till foder för sina djur. Nedan finns en samling med de vanligaste frågorna som är från KRAV och jordbruksverket, sammanställt av Skånemejerier ek för och Skånesemin ek för. Om ni har vidare frågor så kontakta KRAV och Jordbruksverket på följande nummer nedan: KRAV: Kjell Sjödahl Svensson Regelchef KRAV, på nummer 018 17 45 04 Jordbruksverket: Dan-Axel Danielsson, kompetens inom husdjur, vall och bete, på nummer 036-15 81 17.

Hur ska du som företagare inom KRAV hantera torkan (pdf)

Hur hanterar vi foder- och halmbrist

Torkan är väldigt påfrestande och våra grödor påverkas väldigt negativt. För att klara vintersäsongen med halm och foder är det viktigt att planera i tid hur vi kan förebygga brist på bästa sätt. Vi på Skånesemin med hjälp av andra företag i branschen har diskuterat hur man som lantbrukare kan få fram alternativa fodermedel för att inte hamna i en foderbristsituation. Vi vill också slå ett slag för ett utbyte mellan växtodlare och djurbönder.

Inventera redan nu hur mycket foder och halm som finns på gården och hur mycket som behövs för att klara hela stallsäsongen. Det är viktigt att göra analyser så fort fodret är färdigensilerat (ca 4 veckor efter inläggning) för att veta hur många kg torrsubstans fodret innehåller samt hur mycket man kan förvänta sig utav fodret näringsmässigt. Kontakta Skånesemin om ni behöver hjälp, vi kan hjälpa till med både foderinventering och foderanalyser.

Tider som denna är det viktigt att vi alla i den gröna näringen hjälps åt.

 Tips på vad som kan göras, både för växtodlare och djurproducenter (pdf).

Sidor som kan användas av lantbrukare för att få kontakt med varandra om foder och halm:
www.proteintipset.se
www.facebook.se – spannmålsbönderna, foder/ensilage/hö/halm/betesmark, Foderhjälpen 2018
www.blocket.se
www.godning.se

 

Vid frågor och funderingar kan ni kontakta oss på Skånesemin, 0415-195 00.
Vi önskar er lycka till!
Vi uppmanar er att planera redan nu för att undvika stora problem längre fram.

 

 

 

Stora mängder ekollon

Tiden är här när ekollonen faller till marken och för en del djur blir frestelsen oöverkomlig. Giftig, i värsta fall dödligt och samtidigt beroendeframkallande gott.

Ekollon och blad innehåller stora mängder tanninsyra samt små mängder av en flyktig olja. Tanninsyra och dess nedbrytningsprodukter verkar starkt sammandragande på vävnader, koagulerar blod och protein. Förutom att attackera tarmfloran går tanninerna direkt på mag och tarmkanalens väggar och orsakar inflammation. Vid utsöndringen skadar de njurarna. Farligast verkar omogna ekollon vara och utbrott av förgiftning ses oftast då många ekollon blåses ned höstetid. Vissa djur främst nöt kan få smak för ek och råka ut för flera förgiftningar samma säsong. Det första man ser är att djuren blir slöa, de upphör att idissla, äta och dricka. Snart får de förstoppning som inom 2-10 dygn övergår i en tjärliknande diarre. Djuren dör vid akut eller subakut förgiftning efter en dag till 3-4 veckor. En obduktion konfirmerar diagnosen och den är likartad på alla djurslag, njurskador. Andra vanliga fynd vid en obduktion är tjärlikt blodigt tarminnehåll och att våmmen innehåller stora mängder löv och ekollon. Se upp med beten där ekar finns, nu när vegetationen avtar, säkerställ att djuren inte går på ekollonen i brist på annat foder eller stängsla av och tillskottsutfodra. Det förekommer flera förgiftningsfall av ekollon varje år det är ett rikt ekollon år och det är det i år också!

Rådgivare Ingela Lindskog

 

Foderanalyser

Nu finns det nya följesedlar för foderanalyser! Ni hittar dem här på vår hemsida under Rådgivning/Foderproduktion eller Medlem/Kund/Blanketter eller fråga någon av Skånesemins personal så hjälper de till.

För att få ett representativt analyssvar på ensilage, så bör man borra i ensilaget då man tar ut provet. Analyssvaret blir mest tillförlitligt om ensileringsprocessen är klar och därför bör det gå minst tre veckor från att silon täcks till att borrprovet tas ut. Genom att borra i silon så kan man också planera utfodringen och foderstaten i god tid innan silon öppnas.

 

Behöver ni hjälp med att få borrat ensilageprover för analys? För att vi ska kunna lösa detta så smidigt som möjligt vill vi att ni bokar borrprov minst två veckor i förväg, gärna tidigare. Om ni bokar akuta borrprov (d v s prov som måste borras inom två veckor från bokningsdatum) debiteras dessa med dubbel besöksavgift. Borrprov bokas via Skånesemins växel, telefon 0415-195 00.

 

När analyserna är klara kan man hitta provsvaret på webben www.vxa.se under ”Min sida”. Vill ni ha provsvaret hemskickat per post kan ni ange detta på följesedeln. För att vi ska kunna ladda ner era analyssvar till vårt foderstatsprogram är det viktigt att ni använder våra följesedlar och anger ert besättningsnummer.

Vill Ni veta mer är ni välkomna att kontakta Skånesemins rådgivare: 0415-19500.

 

Nya Rå(d)biffpaket

 Nu erbjuder vi två nya Rå(d)biff-paket.

Rå(d)biff-grund: Ca 2 timmars rådgivning på gård där vi med hjälp av diko-/köttstjärnan diskuterar viktiga nyckeltal i just din produktion.  PRIS: 1300kr + framkörningsavgift

Rå(d)biff-extra: Ca 2 timmars rådgivning på gård där vi med hjälp av diko-/köttstjärnan diskuterar viktiga nyckeltal i just din produktion. I detta paket ingår även en beräknad foderstat för olika djurgrupper. PRIS: 2200 kr +framkörningsavgift

Ring Cissi Bjerström 0415-195 14 om du är intresserad!

Cow Manager

Cow Manager är ett system som håller koll på din besättning dygnet runt. Det är en örontagg som mäter aktivitet, ättid, idissling, vilotid och temperatur. Med hjälp av denna information varnar den i din mobiltelefon om en ko är brunstig eller visar på sjukdom. All data sammanställs även i ett program där det visas i enkla diagram.Mer info Cow Manager