Min sida

Aktuellt


Samtycke till behandling av personuppgifter och uppgifter som kan

omfattas av skretess vid informationsutbyte med Jordbruksverket

Under 2018 har nya regler kring hantering av personuppgifter trätt i kraft. Dessa benämns GDPR. Då dina djuruppgifter räknas som personuppgifter har det föranlett Jordbruksverket att se över avtalet med Växa Sverige och Skånesemin då vi samarbetar kring rapporteringen till CDB. Skånesemin erhåller CDB uppgifter via Växa Sverige vilket innebär att detta samtycke också måste erhållas från Skånesemins medlemmar.

Av den anledningen behöver vi ditt samtycke senast 31/1 2019.

Det är mycket viktigt att vi får ditt samtycke då vi idag inte kan hantera de tjänster du är ansluten till via Skånesemin och Växa Sverige utan ditt samtycke. Utan ditt samtycke kommer vi att behöva avsluta dina nedanstående abonnemang. Skånesemin och Växa Sverige kommer endast hämta in de uppgifter som är nödvändiga för att leverera de tjänsterna som ingår i ditt abonnemang för Kokontroll, KAP, Härstamningskontroll och Semin.

Samtycket sker genom att logga in på Växa, www.vxa.se /mina sidor. Som inloggad kan du under Mina Uppgifter/Fullmakter/Besättningsuppgifter direkt klicka för att samtycka.
Observera att det är djurhållaren som ska ge sitt samtycke och att samtycke måste lämnas för samtliga produktionsplatsnummer (PPN).
Det går också att sända in underskriven talongen nedan per post.

För ytterligare information ring 0415-19502 eller mejla martin.olsson@skanesemin.se.
Vid frågor kring inloggning på Min Sida, kontakta Kundsupport på telefon 010-471 06 60 eller mejla till kundsupport@vxa.se

Nya regler 1 januari 2019 –  för dig som arbetar som primärproducent av

foder.

Det här bör du tänka på nu när nya regler trätt ikraft den 1 januari 2019.

Det här måste du göra för att få hantera foder

Då räknas du som primärproducent

Om du producerar foderblandningar som du släpper ut på marknaden, till exempel spannmålsblandningar till häst, räknas du istället som foderleverantör. Då ska du istället anmäla det till Jordbruksverket via en annan blankett.

Import av foder

Bakgrundsinformation till dig om reglerna för foder

 Läs mer på http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/nyaregler1januari2019fordigsomarbetarsomprimarproducentavfoder.4.6962f28a16653fc537a6408e.html

 

Certifierat naturbeteskött

Vad är naturbeteskött

IP Sigill Nöt Naturbeteskött och IP Sigill Lamm Naturbeteskött är regelverk för den som vill
certifiera sin produktion av Naturbeteskött.
Regelverken för certifierat Naturbeteskött har utvecklats av Sigill kvalitetssystem tillsammans
med WWF, Världsnaturfonden.
Den som är certifierad uppfyller krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar.
Dessutom säkerställs att alla djuren betar på svenska naturbetesmarker.
Naturbetesmarkerna är mycket artrika miljöer som ger livsutrymme för många hotade växter,
insekter och fåglar. De ger dessutom ett välkommet bidrag till det svenska öppna kulturlandskapet.
IP Sigill Naturbeteskött kan kombineras med andra certifieringar som IP Sigill Klimat och/eller
ekologisk eller KRAV-certifiering.
HS Certifiering AB
Använd förnamn.efternamn@hscertifiering.se för att maila en revisor alternativt
info@hscertifiering.se
Certifierat Naturbeteskött

HS Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsföretag för certifiering av
produkter, processer och tjänster. Vi utför certifiering samt all typ av
kontroller, förrevision, utbildning samt hjälp med tolkning av regelverk.

Vem kan certifiera sin produktion av Naturbeteskött?

Du som har produktion av nötkött eller lamm och använder en stor andel naturbete.
Du som vill få ett mervärde som ligger i tiden för din produkt.
Du som har konventionell eller ekologisk produktion. Du kanske redan har en certifiering som
du vill komplettera med Naturbeteskött.

Läs mer på hemsidorna nedan för mer info om hur du går tillväga för att få din certifiering.

certifieratkött

 

Klarhet och information runt vårt IT-projekt 

Nedan har vi försökt sammanfatta vårt projekt och vad det kommer innebära för er som kunder och medlemmar på Skånesemin som använder antingen kokontrollen, postmästaren och/ eller stalljournalen.

KKPC (postmästaren och stalljournalen) kommer inte att fortsätta vara aktivt inom snar framtid hos Skånesemin, detta gäller alla medlemmar hos oss. Även hos växa så kommer KKPC bytas ut mot ett annat system. Vad vi på Skånesemin vill erbjuda är ett alternativ så att ni ska få enklare arbetsmetoder och fortsatt konkreta, användbara analyser och information ifrån era gårdar.  Så som de kommer funka är att all er historik från Stalljournalen och Kokontrollen kommer att finnas i vårt nya system TopCow. Även all data ifrån era management-system kommer att finnas här.

Så tanken med detta projektet är att lantbrukarens gårdssystem ska vara den centrala informations basen. Allt som förs in i gårdssystemet kommer att laddas upp av Uploadern. Kor in/ut, kalvningar/ etc. kommer rapporteras till CDB automatiskt så snart koppling är klar till Jordbruksverket, och vi hör av oss när det blir aktuellt med automatisk uppdatering.

För egeninseminörer kommer insemineringarna också att rapporteras automatiskt från ditt gårdssystem. När ni skriver in insemineringar etc. i ert system kommer detta att rapporteras igenom uploadern till TopCow och CDB.

Provmjölkning kommer fortsätta i en ny Kokontroll där man använder en surfplatta och en skanner (som ingår).  Man laddar ner besättningen som ska provas och sen skannar man kopparna. Därefter laddar man upp via surfplattan och det är klart! Man kan även fortsättningsvis använda blankett.

Knutpunkten i allt det här kallas för TopCow- namnet för ”IT projektet” ( http://topcow.se/ ) det är länken till sidan hur den ser ut nu, den är inte aktiv ännu eftersom vi väntar på releasen av alltihop.

Där kommer du kunna gå in och kolla din provmjölkning, klövrapporter, djurvälfärd, kotavla, celltal etc. med tillgång till Internationell Benchmark och användbara, intressanta rapporter.

Vi kommer gå ut med olika paketpriser i de närmsta, men eftersom priset inte är fastställt ännu så jag kan inte ge er ett prisförslag idag.

Eftersom grunden till all rapportering är via CDB så kommer Uploadern vara gratis.

topcow

Vi hoppas att detta ger lite mer klarhet i situationen, har ni några frågor så är det bara att höra av sig via telefon eller mail till Josefine Jönsson 0415 195 17 eller josefine.jonsson@skanesemin.se

 

 Subventionerad rådgivning

Vi erbjuder nu på grund av den svåra torkan som varit och med stöd från landsbygdsprogrammet subventionerad rådgivning gällande foderinventering, beräkning av foderlager, bedömning av alternativa fodermedel och framtida prognos för företagets foderförsörjning.

eu-flagga

Landsbygdsprogrammet står för 70% av kostnaden medan du själv betalar resterande 30%, reseersättning tillkommer. För att få möjlighet till denna rådgivning krävs att ert företag brukar minst 50 hektar åker eller innehar minst 25 djurenheter.

Hör av dig till din rådgivare så hjälper vi dig eller kontakta Linda 0415 195 00.

 

 

Alternativ till halm som strömedel

Årets torka gör det oerhört svårt för många att får tag på strö och foder till sina djur eftersom priset på halm är synnerligen högt. De som inte har tillräckligt med foder har ammoniakbehandlat sin halm få någorlunda foder till sina dikor, ungdjur men också våmfyllnad till mjölkkorna. Vad finns det för alternativ till halm som strö i djupströ eller liggbås? Vad kostar det och var finns kontakterna?

 Alternativ till halm som strömedel (pdf)

Stora mängder ekollon

Tiden är här när ekollonen faller till marken och för en del djur blir frestelsen oöverkomlig. Giftig, i värsta fall dödligt och samtidigt beroendeframkallande gott.

Ekollon och blad innehåller stora mängder tanninsyra samt små mängder av en flyktig olja. Tanninsyra och dess nedbrytningsprodukter verkar starkt sammandragande på vävnader, koagulerar blod och protein. Förutom att attackera tarmfloran går tanninerna direkt på mag och tarmkanalens väggar och orsakar inflammation. Vid utsöndringen skadar de njurarna. Farligast verkar omogna ekollon vara och utbrott av förgiftning ses oftast då många ekollon blåses ned höstetid. Vissa djur främst nöt kan få smak för ek och råka ut för flera förgiftningar samma säsong. Det första man ser är att djuren blir slöa, de upphör att idissla, äta och dricka. Snart får de förstoppning som inom 2-10 dygn övergår i en tjärliknande diarre. Djuren dör vid akut eller subakut förgiftning efter en dag till 3-4 veckor. En obduktion konfirmerar diagnosen och den är likartad på alla djurslag, njurskador. Andra vanliga fynd vid en obduktion är tjärlikt blodigt tarminnehåll och att våmmen innehåller stora mängder löv och ekollon. Se upp med beten där ekar finns, nu när vegetationen avtar, säkerställ att djuren inte går på ekollonen i brist på annat foder eller stängsla av och tillskottsutfodra. Det förekommer flera förgiftningsfall av ekollon varje år det är ett rikt ekollon år och det är det i år också!

Rådgivare Ingela Lindskog

 

Foderanalyser

Nu finns det nya följesedlar för foderanalyser! Ni hittar dem här på vår hemsida under Rådgivning/Foderproduktion eller Medlem/Kund/Blanketter eller fråga någon av Skånesemins personal så hjälper de till.

För att få ett representativt analyssvar på ensilage, så bör man borra i ensilaget då man tar ut provet. Analyssvaret blir mest tillförlitligt om ensileringsprocessen är klar och därför bör det gå minst tre veckor från att silon täcks till att borrprovet tas ut. Genom att borra i silon så kan man också planera utfodringen och foderstaten i god tid innan silon öppnas.

 

Behöver ni hjälp med att få borrat ensilageprover för analys? För att vi ska kunna lösa detta så smidigt som möjligt vill vi att ni bokar borrprov minst två veckor i förväg, gärna tidigare. Om ni bokar akuta borrprov (d v s prov som måste borras inom två veckor från bokningsdatum) debiteras dessa med dubbel besöksavgift. Borrprov bokas via Skånesemins växel, telefon 0415-195 00.

 

När analyserna är klara kan man hitta provsvaret på webben www.vxa.se under ”Min sida”. Vill ni ha provsvaret hemskickat per post kan ni ange detta på följesedeln. För att vi ska kunna ladda ner era analyssvar till vårt foderstatsprogram är det viktigt att ni använder våra följesedlar och anger ert besättningsnummer.

Vill Ni veta mer är ni välkomna att kontakta Skånesemins rådgivare: 0415-19500.