Min sida

Utfodring


Skånesemin erbjuder rådgivning kring utfodring till nötkreatur inom alla kategorier. Vi erbjuder utfodringsrådgivning för såväl ungdjur & kalvar, mjölkkor och köttdjur som för tjurar och stutar.

Vi hjälper till med:

  • Optimerade foderstater för mjölkkor, ungdjur, kalvar och köttdjur.
  • Foderanalyser via Eurofins.
  • Utfodringsstrategier, hygien & rutiner.
  • Planering av foderåret utifrån gårdens förutsättningar.
  • Hullbedömning.
  • Ekonomisk optimering.

Vi räknar våra foderstater i NorFor som är ett gemensamt nordiskt system för fodervärdering. Med NorFor får vi möjlighet att optimera foderstaterna såväl näringsmässigt som ekonomiskt.

Läs ex. text från jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/notkreatur/foderochvatten

Ring Jannike Andersson för mer information och råd 0415 195 34