Min sida

Köttrådgivning


För att få lönsamhet i köttdjursuppfödning i Sverige idag är det viktigt att ha koll på alla parametrar i produktionen. Vi hjälper till med alla delar i er köttdjursuppfödning oavsett om er produktion är i stor eller liten skala.

Vi hjälper till med:

  • Produktionsgrenskalkyler och produktionsekonomi
  • Utfodring
  • Tillväxt planering och uppföljning
  • Gårdsanpassade produktionsnyckeltal
  • Uppföljning av slaktresultat
  • Stallsystem, hälsa & miljö
  • Uppfödningsform

Läs en fallstudie om lönsamheten inom nötköttsproduktion – SLU:
http://stud.epsilon.slu.se/1869/1/henriksson_j_101001.pdf