Min sida

KKPC


KKPC är ett samlingsnamn för flera program, de som ingår är följande.

Stalljournal, underlättar journalföring och rapportering till kokontroll och CDB.

Rapporteringarna sändes direkt till kokontrollen.

Kodata, här registrerar du provmjölkningen och är du djurägarseminör kan inköpt sperma och semineringar registreras och spermalagret uppdateras. Provmjölkningen och semineringarna sänds direkt till kokontrollen.

Kokontrollen, här hämtar du snabbt hem dina provmjölkningsuppgifter, semineringar med mera.

Postmästaren, kommunicerar och överför data mellan gårdsprogram för mjölkproduktion och kodata, så man slipper att lägga in uppgifterna mer än på ett ställe.