Min sida

IT-projekt


IT projektet - ett nytt, modernt IT system för husdjursnära tjänster

Skånesemin har, tillsammans med övriga husdjursföreningar i Sverige, under ett stort antal år har byggt upp ett komplext system för husdjursnära tjänster. Detta system som består av stambokföring, härstamningskontroll, avelsvärdering, kokontroll, foderoptimering, avelsplanering, köttboskapskontroll (KAP), rådgivningsverktyg, produktionsuppföljning för kunden, lagerhantering av doser, affärssystem och tidredovisning för personal. Tillsammans med Rådgivarna i Sjuhärad har nu Skånesemin beslutat att ta fram ett nytt, modernt IT‑system för de husdjursnära tjänsterna som vi planerar att gå live med oktober 2018. Vi arbetar på att få med Växa, Hushållningssällskap och Gård&Djurhälsan eftersom vi önskar ett så transparent system som möjligt. Detta är ett mycket omfattande projekt som innehåller flera delar:

  1. Nationell djurdatabas. I denna del finns allt det som regleras nationellt av Jordbruksverket såsom stambokföring, härstamningskontroll, avelsvärdering och även KAP. Det är viktigt att vi håller ihop den svenska djurdatabasen. Dessa tjänster fortsätter vi att köpa upp av Växa. Vi hoppas också på detta sätt avgränsa den svenska djurdatabasen från alla andra delar nedan så att det ska bli möjligt för Växa att modernisera denna djurdatabas på sikt.
  2. Nytt affärssystem I vårt nuvarande system så finns det egenbyggda system för till exempel lagerhantering och tidredovisning för vår personal. Vi har handlat upp ett nytt affärssystem där det ingår de administrativa delar vi behöver så vi bygger så lite administrativa system själva. Finns mycket kostnadseffektiva system på marknaden.
  3. Nytt system för kokontroll Vi köper nu upp ett nytt system för kokontroll som även används i Nederländerna – Milk Test Manager (MTM). Detta system kommer att byggas ut lite efter svenska förhållanden. Vi lägger till PAG och mjukvara för skanning av burkar för provmjölk. 
  4. Nytt system för uppföljning Hela projektet bygger på ett våra kunder/bönder i första hand ska använda sina management system (MGM system) på gårdarna. Men förutom det tar vi fram en rad rapporter för benchmark (jämförelse av olika produktionsresultat) mellan gårdar. Detta är kärnan i de tjänster vi nu kommer att köpa upp av DairyDataWarehouse (DDW).
  5. Intern IT infrastruktur Inom flera områden arbetar vi för att internt förbättra/optimera den interna IT strukturen. Vi kommer gå över till molnbaserade tjänster för ökad flexibilitet. Vi bygger en grund för att lättare kunna göra upphandlingar inom flera områden vid behov.