Min sida

Mässor


Vi ses på Alnarps mjölkdag den 20 november 2018 med temat: Tuffa utmaningar och vägar till framtidens mjölkproduktion!

Vi ses på Borgeby fältdagar 2019 26-27 juni med tema: Vatten!