Min sida

Säker livdjurshandel


Inköp av djur utgör den i särklass största risken för att introducera nya smittor i din besättning. Exempel på smittor du riskerar att få in är Salmonella, BVD, Ringorm, RS-virus, Coronavirus och smittsamma juverbakterier som Staphylococcus aureus och Streptococcus agalactiae.

Säker livdjurshandel är ett projekt som leds av VÄXA och utförs av Sveriges husdjursföreningar. Rådgivningen i säker livdjurshandel syftar till att informera köpande besättningar om hur man skyddar sin besättning från att få in smitta via inköpta djur, samt hur säljande besättningar kan minska risken att sprida smitta. I samband med projektet har det även plockats fram ett abonnemang och smittskyddsdeklaration.

Smittskyddsdeklaration är en egenförsäkran från säljande djurägare vid försäljning av hondjur för mjölkproduktion. Deklarationen avser att visa upp negativa prover på de djur som ska säljas med fokus på Salmonella dublin/typhimurium, BVD och Streptococcus agalactiae. I deklarationen ska säljande djurägare även uppge om besättningen haft ringorm de senaste tre åren, om klövregistreringar utförts samt ange eventuella juverhälsoklasser på de djur som ska säljas.

Provtagningen kan utföras på två sätt. Antingen abonnerar den säljande besättningen på regelbundna provtagningar avseende Salmonella Dublin/typhimurium/reading, Mycoplasma bovis och Streptococcus agalactiae, eller så gör man en provtagning när försäljning av djur blir aktuell. Säljande besättning ska även deklarera att de har grönt kort avseende BVD. Efter fyra på varandra följande prover med negativt resultat hamnar man på gröna listan i Säker Livdjurshandel.

Det finns tre alternativ

  • Abonnemang på 4 tankmjölksprover
  • Enstaka prover
  • En kombination av 1 och 2 för att snabbast möjligt komma med på gröna listan och fortsätta kontinuerligt med abonnemang.

Generella smittskyddsråd till köpande besättning.

· Isolera inköpta djur från dina egna i minst en månad
· Köp djur från så få besättningar som möjligt
· Transportera djuren direkt från säljande besättning i rengjorda fordon
· Köp i första hand ungdjur
· Köp från besättningar anslutna till det frivilliga salmonellaprogrammet
· Ställ krav på säljande besättning att smittskyddsdeklarera sina djur

För ytterligare information kontakta veterinär Marete Hansen 0415-19 532.