Min sida

Greppa Näringen


Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Nedan finns en lista på vilka moduler vi på Skånesemin kan erbjuda:

Stallmiljömodul

Inom Greppa Näringen kan man få en bedömning av stallmiljön utförd. Ljus,buller,gödselgaser mm mäts och sammanfattas med förslag på åtgärder för att nå förbättring. Det kan gälla hela eller delar av stallar tex kalvstall och är ett utmärkt sätt att prisvärt få tips som definitivt påverkar djurens välbefinnande.

För mer information kontakta Marete Hansen 0415-19532.