Min sida

Veckobesök veterinär


Fasta veckobesök veterinär

Alla medlemmar erbjuds en reducerade timavgift på våra veterinärtjänster förutsatt att vi avtalar om ett minimiantal veckobesök per år.

Det reducerade priset på timavgifterna gäller avtal gällande besök varje eller varannan vecka, med 180 respektive 120kr/ timme.

Om ni har frågor angående fasta veckobesök och är intresserad av att skriva ett avtal.

Kontakta någon av våra veterinärer:

Cecilia Danielsson 0415-19 531
Marete Hansen 0415-19 532
Eva Láadal Rasmussen 0415-19 527