Min sida

Övrigt djurhälsovård


se

Villkorad läkemedelsanvändning (ViLA)

ViLA-mjölk drog igång 2016. Skånesemins veterinärer håller ViLA kurser för intresserade lantbrukare. Läs mer om ViLA Mjölk här:

Lantbrukare – Jordbruksverket

 

Schmallenberg virus

http://www.sva.se/schmallenbergvirus

Schmallenberg viruset kom till Sverige 2013 och har orsakat en del bekymmer med fosterdöd, missbildningar och fruktsamhetsproblem på både nöt och framför allt får. De flesta kor i Sverige har idag immunitet mot viruset men de djur som inte har det kan drabbas även i fortsättningen. Läs gärna mer på SVA’s hemsida eller ring någon av Skånesemins veterinärer om du har frågor.

 

Smärtlindring till kalvar i samband med avhorning.

Från och med den 29 november 2013 så har husdjursteknikernas behörighet utökats så att de nu inte bara får ringormsvaccinera, bedöva vid avhorning och avhorna utan nu kan de även ge kalvarna smärtstillande medel (NSAID). På Skånesemin har vi valt att tillhandahålla Loxicom som ges i en dos om 1,5ml till en 60kgs kalv och detta kostar då 7kr smärtlindringen varar i ungefär 48 timmar. Från den 1 januari 2014 är det ett krav från KRAV att kalvar ska få smärtlindring vid avhorning. Det finns ett svensk examensarbete som påvisar fördelar för kalven med smärtlindring i samband med avhorning detta heter ”Smärtlindring hos kalv i samband med avhorning” av Anna Hillström.

Husdjursteknikerna får inte lov att avhorna kalvar som är äldre än 2 månader, dessa kalvar ska alltid avhornas av veterinär.

Karenstiderna för Loxicom är 15 dygn vid slakt och 5 dygn på mjölken.

Frågor? Kontakta någon av Skånesemins veterinärer.

 

Blåsvart Björkstekel

Larverna innehåller ett gift som motsvarar det som finns i Flugsvamp – det innebär att nötkreatur som betar under björkar där dessa larver härjar kan bli förgiftade och dö.