Min sida

ViLA (Villkorad Läkemedels Användning) – kurs för djurägare och anställda med mjölkproduktion

Den 7 november 2019 håller vi på Skånesemin en ViLA-kurs. ViLA innebär att man under vissa villkor har rätt att själv behandla vissa sjukdomar på sina djur. Denna kurs krävs för att ha möjlighet att ha ViLA-avtal med veterinär på sin gård.

Kursen är en heldag på Skånesemin 9 00 – 15 00, plus en förberedande hemuppgift.

Kostnad 1500kr (inkl. kursmaterial och lunch)

Om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse så ring Cecilia Danielsson 0415-195 31 eller Marete Hansen 0415-195 32Kursanmälan