Min sida

Ökad levnadstid och livstidsproduktion mjölkkor

Ökad levnadstid och livstidsproduktion mjölkkor 

Kursen är en endags-kurs som genomförs både onsdag 27.november och torsdag 28.november.

Hållbara djur med bra klövhälsa i en prioitering alla bör göra därför har vi nu en kurs i detta. 

En god klövhälsa är av fundamental betydelse för djurhälsan i allmänhet och hållbarheten i synnerhet. Rätt utförd förebyggande klövvård kan minska risken för ofrivillig utslagning samt risken för avlivning på grund av klöv- och benskada med 50%. Därigenom ökar effektiviteten samt minskar rekryteringsbehovet och klimatbelastningen. Genom våra klövhälsoregistreringar har ett klövhälsoindex tagits fram. Genom att använda tjurar med ett högt index kan andelen klövsulesår minskas till hälften jämfört med om man väljer en sämre tjur. Studier har också visat att smittsamma klövsjukdomar kan behandlas utan antibiotika vilket minskar risken för utveckling av resistenta bakterier och karenstid för mjölken.

Detta med mera, både teoretiskt och praktiskt, kommer att belysas i vår klövkurs. Vi kommer att ha teoretisk genomgång på förmiddagen med Christer Bergsten och efter lunch blir det praktiska övningar på slaktklövar och demonstration på kor i verkstol.

Passa på att anmäla till Skånesemin tel. 0415 19500 eller mejl info@skanesemin.se
Meddela vilken dag du vill gå kursen!

Pris 300kr
Datum: onsdag 27.november ELLER torsdag 28.november
Adress: Kostallet, Bollerup Lantbruksinstitut
Vi träffas med fika kl.9:00 och slutar vid 15:00
Deltagarna förväntas att ta med sig egna skyddskläder, vinkelslip, skär och knivar
Frågor till Eva Rasmussen tel. 0415 195 27

LS skåneeu-flagga Akti­viteten är del­finan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne län

Kursanmälan