Min sida

Betesdrift i kombination med robotmjölkning

Skånesemin bjuder in till en kursdag med inriktning bete till robotmjölkning för att dela erfarenheter eftersom lagen säger att en mjölkko ska ha tillgång till bete >6h/dygn under minst 120 dagar/år i södra delen av Sverige under april-oktober. Ett väl utnyttjat bete ger bättre ekonomi i mjölkproduktionen, det görs genom att välja rätt betesblandning vid insådd, fållindelning, tidpunkt för betessläpp och areal.

Kursen börjar med teoripass på Skånesemin där lantbrukaren Anders Carlsson från Skogsgård pratar om lämplig tidpunkt för gödsling, val av betesgräs, betesavkastning och betesmätning.

Skånesemin informerar om utformning av fållor, drivvägar, lämplig areal och kornas mjölkavkastning.

Efter lunch kör vi till lantbrukaren Lars Olsson för att se hur han löst sitt bete till hans kor.

Tid: onsdagen den 3 oktober 2018

Plats: Skånesemin, Råby 2003 242 92 Hörby

9.30 Fika
10.00–10.20 Presentation av kurs och Greppa Näringen
10.20- 11.40 Betesutnyttjande, tips och råd för ett bättre bete, tillväxtkurvor och behovskurvor för att producera mjölk. Beteskvaliteten kommer analyseras i fält.
11.40- 11.45 Rast
11.45–12.15 Lars Olsson pratar om sin gård, hur de gör med utformning av fållor och drivvägar, lämplig areal, kornas mjölkavkastning och parasitförekomst.
12.15–13.00 Lunch bjuds på Skånesemin
13.30–15.00 Gårdsbesök (ink fika) hos Lars Olsson, Hjälmaröd 3, 241 94 Eslöv. Vi tittar på hur betet har fungerat i somras och vinterns fodersituation.

Kostnad: 300 kr/person.

Anmälan: på länken nedan eller till växeln 0415-195 00.

Sista anmälningsdag 27 september 2018

Frågor: Anni Frick 0415-195 26 eller Cissi Bjerström 0415-195 14.Kursanmälan